Ședințe

Ordinea de zi 26 octombrie 2022: Informare referitoare la aplicarea dispozițiilor O.G. nr.105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Informare referitoare la situația dosarelor de pensie internațională cu termen de soluționare mai mare 6 luni


Ordinea de zi 28 septembrie 2022: Notă referitoare la încheierea unor contracte subsecvente de prestări servicii de tratament balnear, Notă referitoare la modalitatea de desfășurare a ședințelor

Ordinea de zi 31 august 2022: Bilanț BASS la 30 iunie 2022, Contul de execuție la 30 iunie 2022, cheltuielile BASS, Contul de execuție la 30 iunie 2022, veniturile BASS, Contul de rezultat patrimonial, Raport explicativ asupra execuției BASS la data de 30 iunie 2022

Ordinea de zi 27 iulie 2022: Legea 210-2022 material CA, ORDIN A1_cereri noi 04.07.2022 material CA

Ordinea de zi 29 iunie 2022: Notă de informare privind aplicarea art.65 alin 5 din Legea 263 așa cum a fost modificat prin Legea 119, Notă de informare privind aplicarea art.65 alin 5 din Legea 263 așa cum a fost modificat prin Legea 161, Notă de informare privind aplicarea OUG 74, Notă de informare referitoare la biletele de tratament balnear pe anul 2022

Ordinea de zi 25 mai 2022: Raport explicativ asupra BASS la 31.03.2022, Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2022, Contul de execuție - veniturile BASS la 31.03.2022, Contul de execuție - cheltuielile BASS la 31.03.2022, Bilanț BASS la 31.03.2022

Ordinea de zi 27 aprilie 2022: Programul anual de achiziții publice pe anul 2022, Notă și Adeverințe art. 30 alin.1 lit.i.Lege 74.2022, Notă aplicare Legea nr. 76 din 2022, Model informare cf art 106_Anexa Nota

Ordinea de zi 30 martie 2022: Bilanț BASS la data de 31.12.2021, Contul de execuție - cheltuieli BASS - la data de 31 12 2021, Contul de execuție - veniturile BASS la data de 31.12.2021, Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2021, Plan de acțiune CNPP 2022, Plan de acțiune CTP 2022, Raport anual de activitate 2021

Ordinea de zi 23 februarie 2022: Notă de prezentare a planului de formare profesională, Plan de măsuri privind pregătirea profesională a personalului din cadrul CNPP și CTP pe anul 2022

Ordinea de zi 26 ianuarie 2022: Notă referitoare la indicatorii utilizati în sistemul public de pensii pentru anul 2022, Informare referitoare la transmiterea talonului on-line

Ordinea de zi 22 decembrie 2021: Propunerile CNPP privind fundamentarea BASS pe anul 2022, Notă referitoare la intrarea in vigoare a unor noi nreglementări din domeniul de competență al CNPP

Ordinea de zi 24 noiembrie 2021: Raport explicativ asupra execuției BASS la 30.09.2021, Situația valorificării biletelor de tratament pe serii, Situatia valorificării biletelor de tratament pe stațiuni și societăți cumulat, Informații suplimentare PNRR, Bilanț BASS la 30.09.2021, Contul de execuție - cheltuieli BASS la 30.09.2021, Contul de execuție - venituri BASS la 30.09.2021, Contul de rezultat patrimonial la 30.09.2021

Ordinea de zi 27 octombrie 2021: Situație ocupare posturi de execuție, Situația biletelor de tratament balnear distribuite și valorificate, NOTA CA raspuns ANAF

Ordinea de zi 29 septembrie 2021: Situație privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției personalului în vederea recalculării pensiilor, Notă de informare referitor la aplicarea prevederilor OUG 94

Ordinea de zi 25 august 2021: Raport explicativ asupra execuției BASS la 30.06.2021, Bilanț BASS la 30.06.2021, Contul de execuție la 30.06.2021 - cheltuielile BASS, Contul de execuție la 30.06.2021 - veniturile BASS, Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2021

Ordinea de zi 28 iulie 2021: Situația litigiilor privind modalitatea de soluționare a litigiilor avănd ca obiect contestarea deciziilor de pensionare emise de CJP uri, Nota la Ordinul MMPS nr.487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public până la data de 1 septembrie 2021, Punctaj referitor la noutățile introduse prin Legea nr.197/16.07.2021

Ordinea de zi 30 iunie 2021: Programul anual de achiziții publice pentru anul 2021, Situație contestații nesoluționate la data de 31.04.2021, Notă de informare Legea nr. 154, Notă de informare Legea nr. 113, Notă de informare Legea 168-2021-prelungire termen cumparare vechime, Notă de informare OUG 47 din 2021 indemnizatie de gratitudine Legea 49 din 1991

Ordinea de zi 26 mai 2021: Avizarea Raportului anual de activitate al Casei Naționale de Pensii Publice pe anul 2020, Raport explicativ asupra execuției bugetului asigurărilor sociale de stat la data de 31.03.2021, Bilanț Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat la data de 31.03.2021, Cont de Execuție - Cheltuielile Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, Cont de Execuție - Veniturile Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, Cont de Rezultat Patrimonial

Ordinea de zi 28 aprilie 2021: Planul de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici pe anul 2021, Raport privind activitatea de formare profesională pe anul 2020, Plan de acțiune CNPP 2021, Plan de acțiune CTP 2021

Ordinea de zi 31 martie 2021: Notă modificare desfășurare ședintă CA, Bilanț BASS și contul de rezultat patrimonial  la 31.12.2020, Contul de execuție - venituri și cheltuieli BASS la 31.12.2020, Notă informare la indicatorii utilizați în sistemul public de pensii pe anul 2021, Informare cu privire la biletele de tratament pe anul 2021, Raport explicativ asupra execuției BASS la 31.12.2020

Ordinea de zi 24 februarie 2021: Informare referitoare la stadiul procesului de evaluare a dosarelor în vederea recalculării, Notă referitoare la acte normative, cu incidență asupra sistemului public de pensii

Ordinea de zi 27 ianuarie 2021: Notă privind activitatea CNPP în cadrul AISS, Notă referitoare la acte normative recente cu impact asupra actvității CNPP

Ordinea de zi 23 decembrie 2020: Propunerile CNPP privind fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, Informare privind stadiul recalcularii pensiilor in conformitate cu prevederile legale actuale din LEGEA 127/2019

Ordinea de zi 25 noiembrie 2020: Execuția bugetară, Informare boli profesionale, Informare baze de tratament, Informare contestatii

Ordinea de zi 28 octombrie 2020: Informare modificari legislative, Informare bilete tratament

Ordinea de zi 30 septembrie 2020: Structura CJP Timis, Informare Institutul Național de Expertiză

Ordinea de zi 26 august 2020: Raport execuție BASS, Informare SSM

Ordinea de zi 29 iulie 2020: Avizarea Raportului de activitate al CNPP pe anul 2019, Analizarea raportului explicativ asupra bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.03.2020, Nota privind constituirea Consiliului Tripartit

Ordinea de zi 27 mai 2020: Informare reluare activitate, Plan de acțiune, Informare indice de corecție

Ordinea de zi 28 aprilie 2020: Program achiziții publice pe anul 2020, Anexa la programul achizițiilor privind achizițiile directe 2020

Ordinea de zi 25 martie 2020: Notă de desfășurare a ședințelor CA pe perioada stării de urgență, Avizarea  bilanţului contabil al Casei Naționale de Pensii Publice pe anul 2019, Analizarea contului de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

Ordinea de zi 26 februarie 2020: Raport privind organizarea activității de formare profesională pe anul 2019, Nota de prezentare a planului de formare profesională pe anul 2020

Ordinea de zi 27 ianuarie 2020: Aprobarea structurii organizatorice a CJP Mehedinți și a CJP Vâlcea, Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2020

Ordinea de zi 18 decembrie 2019: Informare cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 215/2019

Ordinea de zi 29 noiembrie 2019: Avizarea datelor necesare pentru fundamentarea și elaborarea BASS pentru anul 2020

Ordinea de zi 30 octombrie 2019: Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat la 30.09.2019

Ordinea de zi 25 septembrie 2019: Raport referitor la recalcularea drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2018, Acord - cadru bilete de tratament

Ordinea de zi 28 august 2019: Raport explicativ asupra execuției bugetului asigurărilor sociale de stat la 30.06.2019, Foaie de parcurs privind acțiunile necesare pentru implementarea Legii nr. 127/2019, Noua lege a pensiilor slide Lege nr. 127/2019

Ordinea de zi 31 iulie 2019: Notă de fundamentare în vederea avizării completării Regulamentului Intern al CNPP

Ordinea de zi 26 iunie 2019: Raport anual de activitate 2018

Ordinea de zi 27 martie 2019: Plan de acțiune CNPP 2019, Plan de acțiune CTP 2019, Raport detaliat privind activitatea Comisiei Centrale de Contestații, Informare Legea nr. 47/2019

Ordinea de zi 27 februarie 2019: Bilanțul contabil al CNPP la 2018

Ordinea de zi 30 ianuarie 2019: Tematică ședință, Indicatori utilizați până la aprobarea Legii bugetului pentru anul 2019

Ordinea de zi 28 noiembrie 2018: Raport explicativ asupra execuției BASS la 30.09.2018

Ordinea de zi 26 septembrie 2018: Nota cu privire la aprobarea structurii organizatorice - cadru a CPMB

Ordinea de zi 29 august 2018: Material de informare cu privire la aplicarea Legii nr. 221, Principalele modificări introduse prin proiectul de lege privind sistemul public de pensii

Ordinea de zi 25 iulie 2018: Informare material Direcția Relații Internaționale

Ordinea de zi 27 iunie 2018: Raport anual de activitate al CNPP pentru anul 2017

Ordinea de zi 30 mai 2018: Raport explicativ asupra executiei BASS la 31.12.2017, Bilant BASS la 31.12.2017

Ordinea de zi 25 aprilie 2018Nota referitoare la constatările misiunii de audit financiar asupra contului de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 efectuat la Casa Națională de Pensii Publice și măsurile depuse de conducerea CNPP

Ordinea de zi 28 martie 2018Notă de informare referitoare la activitatea de achiziționare publică a biletelor de tratament balnear, Plan de acțiune CNPP 2018

Ordinea de zi 28 februarie 2018Raport de formare profesională CNPP 2017Planul de formare profesională CNPP 2018Programul de investiții în anul 2018Raport activitate CCC, Structura organizatorică CPMB 2018

Ordinea de zi 31 ianuarie 2018Rof - proiectInformații buget 2018Informații bilete de tratament

Data ultimei modificari :L, 31 Oct 2022 16:16:08 +0200