Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Pensii Publice

Mandat aprilie 2017- martie 2021

       5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul Muncii şi Justiției Sociale:

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Constantin RĂDULESCU

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Dan DUMITRESCU

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Ana-Maria ENACHE

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Georgeta JUGANARU

 

       5 reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional:

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN (C.N.P.R.)

Nicolae ISTRATE

CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII (C.N.I.P.M.M.R.)

Neculai VIȚELARU

UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAŞILOR DIN ROMÂNIA (U.G.I.R.)

Radu GODEANU

CONFEDERAȚIA PATRONALĂ CONCORDIA

Silvia VLĂSCEANU

PATRONATUL NAȚIONAL ROMÂN

Florin COSTACHE

       5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional:

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ "Cartel ALFA"

Liviu APOSTOIU

CONFEDERAŢIA SINDICALĂ  NAŢIONALĂ "MERIDIAN"

Marian STOICESCU

CONFEDERAŢIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA (CSDR)

Sabin RUSU

BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL

Mariana KNIESNER

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR LIBERE din ROMÂNIA (CNSRL FRĂŢIA)

Marian LUPAȘCU

       3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile  naţionale ale pensionarilor:

UNIUNEA GENERALĂ  A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

Toma NEAMȚU

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

Preda NEDELCU

FEDERAŢIA  NAŢIONALĂ "UNIREA" A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

Dumitru COJANU

 
Data ultimei modificari :L, 22 Ian 2018 10:41:57 +0200