Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Pensii Publice

Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Pensii Publice

Mandat aprilie 2017- martie 2021

 

5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul Muncii și Justiției Sociale

 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

 

3 reprezentanţi ai caselor de pensii sectoriale

 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

5 reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional

 • CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN (C.N.P.R.)

 • CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII (C.N.I.P.M.M.R.)

 • UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAŞILOR DIN ROMÂNIA (UGIR)

 • CONFEDERAȚIA PATRONALĂ CONCORDIA

 • PATRONATUL NAȚIONAL ROMÂN

 

5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional

 • CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ "Cartel ALFA"

 • CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ "MERIDIAN"

 • CONFEDERAȚIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA (CSDR)

 • BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL

 • CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR LIBERE din ROMÂNIA (CNSRL FRĂŢIA)

 

4 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor

 • FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

 • UNIUNEA GENERALĂ A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

 • FEDERAŢIA NAȚIONALĂ "UNIREA" A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

 • ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE "ALEXANDRU IOAN CUZA"

Data ultimei modificari :V, 09 Iun 2017 11:37:03 +0300