Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Pensii Publice

Mandat aprilie 2021- martie 2025

       5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul Muncii şi Solidarității Sociale:

MINISTERUL JUSTIȚIEI Silvia CHITICARU
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Andrei GEORGESCU
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Ana-Maria ENACHE
MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Georgeta JUGANARU
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ -
 

       5 reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional:

PATRONATUL NAŢIONAL ROMÂN

-

CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII (C.N.I.P.M.M.R.)

Andrei - George ALBULESCU

Anca CHESĂRAICU

UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAŞILOR DIN ROMÂNIA (U.G.I.R.)

-

CONFEDERAȚIA PATRONALĂ CONCORDIA

Lorena SANDU

Bogdana DIACONU

Cătălin NIȚĂ

PATRONATUL NAȚIONAL ROMÂN

-

CONFEDERAȚIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIE, AGRICULTURĂ, CONSTRUCȚII

ȘI SERVICII DIN ROMÂNIA (CONPIROM)

-
       5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional:

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ "Cartel ALFA"

Liviu APOSTOIU

CONFEDERAŢIA SINDICALĂ  NAŢIONALĂ "MERIDIAN"

Doina Amalia NISTOR

CONFEDERAŢIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA (CSDR)

Sabin RUSU

BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL

Florica VASILESCU

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR LIBERE din ROMÂNIA (CNSRL FRĂŢIA)

Cristinel GODINAC

       3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile  naţionale ale pensionarilor:

UNIUNEA GENERALĂ  A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

Toma NEAMȚU

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

Luciana CĂNILĂ

FEDERAŢIA  NAŢIONALĂ "UNIREA" A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

Teodora Luminița RĂDULESCU

 
Data ultimei modificari :J, 28 Mar 2024 10:14:07 +0200