Cum pot afla care este vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare?

Cum pot afla care este vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare? Vârstele standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sunt stabilite prin lege în funcţie de...

Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit?

Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit? · pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale; ·...

Ce beneficii îmi revin dacă am depăşit stagiul complet de cotizare?

Ce beneficii îmi revin dacă am depăşit stagiul complet de cotizare? Realizarea sau depăşirea stagiului complet de cotizare conferă urmăroarele beneficii: · reducerea vârstei standard...

Cum pot face dovada stagiului de cotizare?

Cum pot face dovada stagiului de cotizare? Până la data de 1 aprilie 2001, dovada realizarii stagiului de cotizare se face cu carnetul de muncă, iar după această dată, acesta rezultă...

La ce vârstă ma pot pensiona pentru limită de vârstă?

La ce vârstă ma pot pensiona pentru limită de vârstă? Pensia pentru limita de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiului minim de...

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie?

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie? Dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi...

Ce este stagiu de cotizare?

Ce este stagiu de cotizare? Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru...

Cât este contribuţia de asigurări sociale pentru contractul de asigurare?

Cât este contribuţia de asigurări sociale pentru contractul de asigurare? Cota de contribuţie este de 31,3% din venitul asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial...
Arată 121 - 129 din 129 rezultate.
Elemente pe pagina 20
din 7