Pilonul II afectează punctajul lunar?

În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contribuţia datorată la sistemul public de pensii şi contribuţia prevăzută de lege pentru condiţii normale de lucru.  

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:20:28 +0300

Ce document conține elementele utilizate la calculul pensiei?

Elementele care stau la baza stabilirii drepturilor de pensie se regăsesc în buletinul de calcul, document  care poate fi solicitat casei de pensii din raza de domiciliu. 

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:18:45 +0300

Cum se calculează cuantumul pensiei?

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

Data ultimei modificari :J, 30 Mar 2017 16:26:39 +0300

Cum se calculează punctajul mediu anual?

Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.

Numărul de puncte realizat în fiecare lună se însumează, iar prin împărţirea la 12 rezulta punctajul anual al asiguratului în anul respectiv.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:29:50 +0200