Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare?

Indemnizaţii:

· invalizii de război, beneficiază de indemnizație diferențiată în funcție de gradul de invaliditate;

· veteranii de război și văduvele de război beneficiază de indemnizație în cuantum stabilit prin lege;

· văduvele de veterani de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de 50% din indemnizația de veteran de război și din renta lunară la care avea dreptul soțul decedat, respectiv 100% din indemnizația de veteran de război, dacă soții acestora nu au fost decorați cu rodine și medalii.

Spor de participare pe front, care se compune dintr-o sumă fixă pentru primul an de participare pe front indiferent de numărul de luni de participare pe front, la care se adaugă şi o sumă fixă pentru fiecare lună de participare pe front ce depăşeşte un an.

Rente, în cazul în care veteranilor de război le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, drepturi ce se acordă în funcție de tipul decorației.

Alte facilități printre care enumerăm:

· 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple pe calea ferată;

· gratuități pe mijloacele de transport în comun;

· scutire de la plata impozitelor și taxelor locale;

· scutire de la plata abonamentului unui post telefonic;

· bilete de tratament gratuite;

· ajutor anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei termice și energiei electrice. Ajutorul anual se asigură prin instituțiile care efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la bugetul de stat;

· alte facilități.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:21:20 +0200

Cine beneficiază de prevederile Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare?

a) invalizii de război;

b) văduvele de veterani de război;

c) văduvele de război;

d) veteranii de război;

e) prizonierii de război;

f) accidentații de război în afara serviciului ordonat.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:18:59 +0200

Ce drepturi se acorda conform Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, cu modificările și completările ulterioare?

· indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive etnice (ani, luni, zile)

· indemnizație în sumă fixă stabilită prin lege, pentru urmași (soțul supraviețuitor al persoanei decedate);

· alte facilități:

o  scutire de la plata impozitelor și a taxelor locale;

o  transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;

o  6 călătorii dus-întors, gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea călătoriei şi pentru o persoana care sa îl însoţească şi sa îl ajute pe timpul călătoriei;

o un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

o scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;

o prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scut;

o asistență medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:18:19 +0200

Cine beneficiaza de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, cu modificările și completările ulterioare?

o        Persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

·  a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

·  a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

·  a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;

·  a făcut parte din detașamentele de muncă forţată;

·  a fost supraviețuitoare a trenului morţii;

·   soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

·   persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administraţie românească ori sub administraţia acelor state;

o        Soțul supraviețuitor la persoanei decedate, din categoria celor  prevăzuți de lege.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:13:17 +0200

Ce criterii trebuie indeplinite pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare?

a) este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare);

b) nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

c) nu s-a recăsătorit după decesul soţului;

d) durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 10 ani, dar cel puțin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminuează proporțional;

e) nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent art.6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare);

f) are domiciliul pe teritoriul României.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:11:11 +0200

Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare?

Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:10:38 +0200

Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare?

Urmaşii eroilor-martiri, şi anume: soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

    a) soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10;

    b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;

    c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află;

   d) copil al eroului martir - un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani.

Luptătorii răniţi pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

    a) 2,00 - pentru marii mutilaţi;

    b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

    c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

    d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;

    e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută anterior, şi de o indemnizaţie de îngrijire, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Luptătorii reţinuţi beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată prin aplicarea acestui coeficient de multiplicare asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 Persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Soţul al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

    a) soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10;

    b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;

    c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află;

   d) copil al eroului martir - un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani.

Categoriile de beneficiari menţionaţi anterior beneficiază şi de următoarele drepturi acordate prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale:

·  pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege;

·  acordarea unei indemnizaţii lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

De aceste două drepturi beneficiază şi Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:10:04 +0200

Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare?

· indemnizaţie lunară, neimpozabilă, într-un cuantum stabilit prin lege, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii;

· soția celui decedat beneficiază de indemnizație în cuantum de 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

· asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării;

· scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:09:08 +0200

Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare?

· persoanele, cetăţeni români, care au efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961;

· soția celui decedat, din categoria celor prevăzuţi de lege, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:08:06 +0200

Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată?

Artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea artistic-interpretativă.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:07:15 +0200

Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată?

· artiştii interpreţi sau executanţi, cetăţeni români, care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 1 ianuarie 1950 – 27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau în străinătate;

· artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfăşura activitatea artistică şi care dovedesc această situaţie, precum şi faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.

 

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:06:34 +0200

Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare?

· pensie IOVR, în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați, cuantumul drepturilor fiind stabilite prin lege;

· văduva de război beneficiază de pensie IOVR în cuantumul stabilit prin lege;

· invalizii și accidentații de răzoi, marii mutilați și cei incadrați în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., și o sumă fixă pentru îngrijire, cuantumul fiind stabilit prin lege;

· acidentații de război în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război, diferențiat în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați;

· alte drepturi: pensionarii I.O.V.R. au dreptul, in mod gratuit, la asistență medicală în spitale și ambulatoriu, la întreținere și medicamente pe timpul internării, în condițiile legii. De asemenea, beneficiază, potrivit legii, de trimitere la tratament în stațiunile balneoclimaterice.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:05:47 +0200

Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare?

a) invalizii de război, mari mutilați sau cei încadrați în gradul I, II sau III de invaliditate;

b) văduvele de război;

c) copiii celor morți sau dispăruți în război;

d) accidentații de război în afara serviciului ordonat.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:04:39 +0200

Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare?

· indemnizație al cărei cuantum reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

· cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.

· indemnizaţia nu se acordă persoanelor care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:04:03 +0200

Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare?

Categorii de beneficiari:

· pensionarii sistemului public, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

· calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se atestă de către conducerea acestora pe bază de adeverinţă.

· Ministerul Culturii a comunicat lista uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, listă ce cuprinde un număr de 8 uniuni și anume:

o  Uniunea Scriitorilor din România;

o  Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România;

o  Uniunea Artiștilor Plastici din România;

o  Uniunea Teatrală din România;

o  Uniunea Cineaștilor din România;

o  Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România;

o  Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România;

o  Uniunea Arhitecților din România.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:02:53 +0200

Ce drepturi de acorda conform Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat?

Drepturi acordate:

· indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive politice (ani, luni, zile sau, după caz, sumă fixă);

· indemnizație în sumă fixă stabilită prin lege, pentru urmași (soțul /soția);

· alte facilități:

- scutire de la plata impozitelor și a taxelor locale;

- transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;

- 12 călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular. Tichetele de călătorie gratuite pot fi ridicate şi utilizate şi de către soţul/soţia sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de împuternicire cu dată certă.

- un billet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

- scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;

- prioritate  la instalarea unui post telefonic, precum şi scut;

- asistență  medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 14:00:20 +0200

Cine beneficiază de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat?

Persoana cetăţean român, după data de 6 martie 1945 a fost persecutată din motive politice, după cum urmează:

· a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

· a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

· a fost internată în spitale de psihiatrie;

· a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

· a fost strămutată într-o altă localitate;

· a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

· a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Soţul (soţia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Soțul/soția celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul (soţia) celui decedat în condiţiile de mai sus şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie.

Data ultimei modificari :J, 10 Dec 2015 13:57:17 +0200