În ce condiţii pot beneficia de pensia anticipată?

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, dacă aţi realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Data ultimei modificari :L, 27 Feb 2017 16:06:30 +0200

Care sunt perioadele asimilate care nu se au în vedere la acordarea pensiei anticipate?

La determinarea stagiului de cotizare în vederea acordării pensiei anticipate NU se au în vedere următoarele perioade în care asiguratul:

·      a beneficiat de pensie de invaliditate;

·       a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

·      a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

Data ultimei modificari :L, 27 Feb 2017 16:05:33 +0200