Care este indicele de corecţie utilizat pentru anul 2011?

Pentru anul 2011 indicele de corecție utilizat va fi de 1.12.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 16:25:46 +0300

Cine beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie?

In cazul persoanelor care si-au deschis drepturile de pensii in intervalul 1 ianuarie 2011- 22 ianuarie 2013, punctajul mediu anual s-a corectat cu noii indici de corectie calculati in conformitate cu prevederile Deciziei Curtii Constutionale a Romaniei nr. 437/2013, respectiv ale OUG nr. 113/2013 referitoare la aplicarea indicelui de corectie, in luna ianuarie a.c.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 16:27:53 +0300

Ce pot face daca nu am avut carnetul de muncă scanat?

Procesul de preluare date şi scanare a carnetelor de muncă s-a derulat până la data de 30.12.2010 cu personal extern, salarizat în baza unui contract pe perioadă determinată.

După această dată, nu mai există temei legal pentru această activitate şi nu a mai fost posibilă prelungirea acestui contract în vederea finalizării acţiunii de preluare date/scanare a carnetelor de muncă.

Până la indentificare resurselor financiare în vederea continuării procesului de scanare a carnetelor de muncă, îndrumăm persoanele ale căror carnete nu au fost scanate să le păstreze. Menţionăm că deschiderea drepturilor de pensie nu este condiţionată de scanarea carnetului de muncă.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 16:36:26 +0300

Când se transmit taloanele speciale de călătorie?

De principiu aceste taloane se transmit în fiecare an, în luna decembrie, odată cu talon de pensie, pentru anul următor.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:55:45 +0300

Cine beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă?

Reducerea vârstei standard de pensionare se face conform art.55 alin. (1) lit.a tabelul 1 din Legea 2633/2010 numai pentru stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă anterior datei de 1 apilie 2011şi care, conform legii, nu este asimilat condiţiilor speciale de muncă prevăzute la art.30 alin. (1) din Legea nr.263/2010

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:57:18 +0300

Care este valoarea punctului de pensie pentru anul 2014?

Valoarea unui punct de pensie în anul 2014 = 790,7 lei.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:58:38 +0300

Cum se poate crea un cont pe portalul www.cnpp.ro?

Procedura de creare a unui cont pe portalul CNPP este următoarea.

Pentru crearea unui cont online vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator şi să îşi exprime acordul pentru condiţiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont

Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii şi salvarea cererii nu este posibilă daca acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea.

Structura formularului este următoarea :

Date de identificare:

 • Numele şi prenumele
 • CNP
 • Adresa de e-mail
 • Act de identitate
 • Adresa de domiciliu:

Se introduce text (Cod CAPTCHA)

Se apasă butonul de finalizare formular.

După finalizarea completării formularului se apasă butonul Print pentru a putea fi semnat olograf în original, pe hârtie.

Pentru obţinerea datelor de acces, după ce s-a tipărit cererea trebuie parcurse urmatoarele etape:

 • Se semnează cererea;
 • Solicitantul se va prezenta personal cu cererea semnată la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu documentele justificative în original şi copie  pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra  contul;
 • Cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul casei teritoriale de pensii. După aprobare vor fi transmise datele de acces (nume utilizator şi parolă) solicitantului, pe e-mailul specificat de acesta în cerere.       
Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 16:01:18 +0300

Care este indicele de corecţie utilizat pentru anul 2014?

Pentru anul 2014 se va utiliza un indice de corecție de 1.07.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 18:47:44 +0300

Care este indicele de corecţie utilizat pentru anul 2015?

Pentru anul 2015 indicele de corecție utilizat este de 1.07.

Data ultimei modificari :Mi, 22 Apr 2015 13:32:09 +0300

Care este indicele de corecţie utilizat pentru anul 2012?

Pentru anul 2012 se va utiliza un indice de corecție de 1.17.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 16:25:10 +0300

Cine beneficiază de taloane speciale de călătorie?

Pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio R şi trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localităţi.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:56:28 +0300

Ce fel de informaţii oferă serviciile electronice oferite de portal ww.cnpp.ro?

Dupa ce veti crea contul veti avea acces gratuit la urmatoarele informatii:
     • Informatii din carnetul de munca
     • Invitatie Accidente de munca si boli profesionale
     • Fisa participant fond pensii PILON II
     • Debite executare silita
     • Stagii anuale dupa 04.2001
     • Fisa financiara
     • Stagii lunare dupa 04.2001
     • Declaratii nominale depuse de angajatorii dvs
     • Informatii pensie comunitara

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 15:59:47 +0300

Care este indicele de corecţie utilizat pentru anul 2013?

Pentru intervalul 1.01 – 22.01. 2013 indicele de corecție este 1.17.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 16:24:29 +0300

Acte dosar pensie

 

1. Pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie ;
 • acte de vechime: 

      - carnetul de muncă (original şi copie);

      - adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;

     - adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

      - adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);

 • actele de stare civilă ale solicitantului:

      - BI/CI;

      - certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.

 

2.      Pensia de invaliditate:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensia de invaliditate;
 • actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă;
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
 • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
 • documentele necesare dovedirii accidentului de muncă sau bolii profesionale, după caz;

 

3.      Pensia de urmaş:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaş;
 • actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
 • actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în cazul urmaşului invalid (original);
 • decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • documente necesare pentru decesul cauzat de accident de muncă, respectiv boală profesională.
Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 18:53:52 +0300

Ce beneficii au persoanele care au lucrat în grupe superioare de muncă, respectiv condiţii deosebite/speciale de muncă?

Perioada lucrată în grupe superioare de muncă, respectiv condiţii deosebite/speciale de muncă conferă asiguraţilor următoarele drepturi:

 • majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă, respectiv în condiţii deosebite de muncă;
 • majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă, respectiv în condiţii speciale de muncă;
 • reducerea vârstei standard de pensionare, proporţional cu perioada efectiv lucrată în aceste condiţii (tabelul 1, tabelul 1^1 și tabelul 2 din lege).
Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 16:39:35 +0300

Care sunt perioadele asimilate stagiului de cotizare?

În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenti de poliţie sau student al unei instituţii de învaăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională pentru formarea cadrelor militare, politiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.  
Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 16:37:31 +0300

Plata drepturilor de pensie în cont bancar

În vederea încasării pensiilor prin cont curent personal, pensionarii se adresează direct instituţiilor financiar-bancare, solicitând deschiderea contului. Contul se deschide pe numele clientului beneficiar de drepturi băneşti sau a reprezentantului sau legal, la solicitarea acestuia sau, după  caz, la cererea mandatarului desemnat de acesta  prin  procura  specială, emisă conform legii.  După deschiderea contului, persoana interesată trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii  de care aparţine, cu o cerere însoţită de o copie a extrasului de cont. Aceste acte pot fi transmise, prin poşta, în original, în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În prezent, CNPP derulează plăţi prin următoarele bănci comerciale: Banca  Comercială Română,  CEC,  Bancpost S. A.,  Banca Comercială Carpatica SA, Banca Română de Dezvoltare, Procredit Bank S.A., BancaTransilvaniaS.A., Libra Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank România SA, ATE Bank România SA, Volksbank, Piraeus Bank, Romanian International Bank, Intesa Sanpaolo Bank, UniCredit Ţiriac Bank, Alpha Bank România SA., Banca Românească, Garanti Bank, Millennium Bank, ING Bank Romania.

Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 16:28:45 +0300