Care este valoarea indicelui de corecție?

Evoluția indicelui de corecție

Anul

Indice de corecție

2011

1,12

2012

1,17

2013

1 ianuarie – 22 ianuarie

23 ianuarie - 31 decembrie

 

1,17

1,06

2014

1,07

2015

1,07

2016

1,09

2017

1,14

2018

1,15

2019

1,20

2020

2021

2022

2023

2024

1,41

 

Data ultimei modificari :L, 29 Ian 2024 09:43:06 +0200

Plata drepturilor de pensie în cont bancar

În vederea încasării pensiilor prin cont curent personal, pensionarii se adresează direct instituțiilor financiar-bancare, solicitând deschiderea contului. Contul se deschide pe numele clientului beneficiar de drepturi bănesti sau a reprezentantului său legal, la solicitarea acestuia sau, după  caz, la cererea mandatarului desemnat de acesta  prin  procură  specială, emisă conform legii.  Dupa deschiderea contului, persoana interesată trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii  de care aparține, cu o cerere insoțită de o copie a extrasului de cont. Aceste acte pot fi transmise, prin poștă, în original, în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În prezent, CNPP derulează plăți prin următoarele bănci comerciale:

 • ALPHA Bank;
 • ATE Bank;
 • BANCA TRANSILVANIA;
 • BCR;
 • BRD;
 • CEC Bank;
 • CREDIT EUROPE Bank;
 • CREDITCOOP;
 • EXIMBANK (fostă Banca Românească);
 • FIRST Bank;
 • GARANTI Bank;
 • ING;
 • SALT Bank (fostă IDEA Bank);
 • INTESA SANPAOLO Bank;
 • LIBRA Bank;
 • OTP Bank;
 • PATRIA Bank;
 • PROCREDIT Bank;
 • RAIFFEISEN Bank;
 • UNICREDIT Bank;
 • VISTA Bank.
Data ultimei modificari :J, 14 Dec 2023 15:15:52 +0200

Ce beneficii au persoanele care au lucrat în fosta grupă a II a de muncă, respectiv condiții deosebite de muncă?

Potrivit prevederilor legale in vigoare incepand cu data de 17 noiembrie 2019, perioada lucrata in grupa a II a de munca pana la data de 1 aprilie 2001, respectiv cea lucrata in conditii deosebite de munca dupa aceasta data, confera urmatoarele drepturi:

 • majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an intreg lucrat in grupa a II a de munca (anterior datei de 1 aprilie 2001), in conditiile in care persoana in cauza a lucrat cel putin 5 ani in aceste conditii;
 • majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 4 luni pentru fiecare an intreg lucrat in conditii deosebite de munca (ulterior datei de        1 aprilie 2001), indiferent de stagiul de cotizare realizat in aceste conditii de munca;
 • reducerea varstei standard de pensionare cu 4 luni pentru fiecare an intreg efectiv realizat in fosta grupa a II a de munca, respectiv in conditii deosebite de munca. Reducerea varstei standard de pensionare este cuprinsa intre 4 luni si 10 ani (tabelul nr. 1 din Legea nr. 263/2010) si opereaza doar in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de lege.
Data ultimei modificari :Mi, 14 Iun 2023 14:10:06 +0300

Se mai rețin contribuții de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din pensii?

Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii care depășesc suma de 4000 de lei nu se mai rețin de la data de 28 decembrie 2022.

Data ultimei modificari :Mi, 14 Iun 2023 14:00:39 +0300

Cine mă poate informa cu privire la poprirea instituită pe drepturile de pensie?

Detalii cu privire la acest aspect sunt furnizate de către casa de pensii.

Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 12:27:19 +0300

Ce este certificatul de viată și când trebuie transmis la casa de pensii care deține dosarul de pensie al persoanei domiciliate în străinătate?

Pentru a se evita efectuarea unor plati necuvenite catre beneficiari nerezidenti in Romania, a caror situatie s-a modificat, cu efecte asupra obligatiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie si/sau alte drepturi care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, se utilizeaza certificatul de viata ca si instrument de verificare administrativa.

Astfel, daca se  solicita transferul drepturilor de pensie in strainatate, persoana in cauza este obligata sa transmita anual formularul "Certificat de viata".

Acest document constituie dovada pe baza careia se continua plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenti si trebuie transmis in luna noiembrie a anului in curs.

Beneficiarul  nerezident   are  obligatia  de  a completa  Partea  B a Certificatului  de viata,  in fata unei autorltati   legale (institutii  de asigurari sociale/pensii,  autoritati  administrative  locale, notari publici,    etc)   de  pe  teritoriul   statului   de  domiciliu/  sedere   permanenta.    Autoritatea   legala mentionata   certifica   faptul  ca  Partea  B a  certificatului   de  viata  a fost  semnata  personal  de titularul  drepturilor,   completand,  in acest sens, Partea  C a certificatului.

Pentru descarcarea acestui document si mai multe informatii in acest sens se poate accesa https://www.cnpp.ro/certificatul-de-viata.

Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 12:15:58 +0300

Cum pot obține dovada că nu beneficiez de pensie sau că nu sunt asigurat în România (negație)?

Negația este eliberată de către casele județene de pensii sau CNPP, la cererea persoanei.

Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 12:12:38 +0300

Ce este procura specială și ce trebuie să conțină?

Procura speciala este un document pe baza caruia, printre altele, o alta persoana poate ridica pensia in numele titularului acelui drept de pensie. Intr-un act normativ publicat vineri, Casa Nationala de Pensii Publice stabileste ce informatii trebuie sa contina procura speciala si cat timp este aceasta valabila. Aflati detaliile in articolul urmator.

Ordinul Casei Nationale de Pensii Publice nr. 214/2012 privind procura speciala utilizata in sistemul public de pensii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 401, din 15 iunie 2012.

Actul normativ reglementeaza conditiile in care poate fi emisa procura speciala. Document este necesar in maimulte situatii, printre care: depunerea dosarului de pensie pentru o alta persoana decat titlularul, incasarea pensiei sau ridicarea taloanelor de pensii de catre o terta persoana (mandatarul) in numele titularului (mandant).

Potrivit ordinului publicat vineri, procura speciala trebuie sa contina urmatoarele elemente:

 • numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, alte date personale inscrise in actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum si numarul si seria actului mentionat;
 • numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, alte date personale inscrise in actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum si numarul si seria actului mentionat;
 • obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, in vederea incasarii pensiei, incasarea drepturilor cuvenite curente si restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de munca original, precum si a taloanelor de plata a pensiei, taloanelor speciale de calatorie/legitimatiei de transport etc.;
 • precizarea ca mandatarul are toate obligatiile ce ii revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care a fost stabilita sau se plateste pensia, intervenita in situatia titularului, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, in evidentele careia se afla.

In cazul in care nu este emis in limba romana, documentul trebuie insotit de o traducere legalizata in limba romana.

Procura speciala este valabila o perioada de maximum 18 luni de la data autentificarii. Autentificarea documentului se face:

 • de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in cazul cetatenilor romani sau straini stabiliti in strainatate‚ in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta sau acordurile bilaterale nu se opun;
 • de catre notarii publici de pe teritoriul Romaniei, atat in cazul cetatenilor romani, cat si in cazul cetatenilor straini;
 • de catre notarii publici dintr-o alta tara in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, in cazul cetatenilor romani si straini stabiliti in strainatate. In acest caz procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului din care emana documentul;
 • de catre notarii publici dintr-o tara, in conditiile prevazute in tratatele sau conventiile de asistenta juridica bilaterala la care Romania este parte.
Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 12:03:29 +0300

Cum se face repartizarea la un fond de pensii administrat privat?

În cazul în care asiguratul nu a optat pentru un  fond de pensii administrat privat (pilonul II) în cel mult patru luni de la momentul angajării, va fi repartizat aleatoriu la unul dintre fondurile existente.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:17:32 +0300

Cum pot obține un ajutor social de la casa de pensii?

Casele de pensii nu acordă ajutoare sociale, doar drepturi de pensie și indemnizații prevăzute de legi cu caracter special. În vedere obținerii unui ajutor social vă îndrumăm să vă adresați primăriei din localitatea de domiciliu.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:15:15 +0300

Cand poate solicita personalul didactic deschiderea drepturilor de pensie ?

 Având în vedere prevederile art. 284 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, așa cum au fost modificate prin OUG nr. 49/2014, personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat și anticipat parțial, la data încheierii anului scolar în care împlinește vârsta standard de pensionare (în cazul pensiei pentru limită de vârstă) sau, după caz, vârsta standard de pensionare redusă cu cel mult 5 ani, în situația pensiei anticipate/ anticipate parțiale.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 14:01:49 +0200

Când se transmit taloanele speciale de călătorie?

 De principiu, taloanele speciale de călătorie valabile pentru anul următor se transmit în luna decembrie a fiecărui an, împreună cu talonul de pensie.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 13:58:31 +0200

Cine beneficiază de taloane speciale de călătorie?

 Pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio R şi trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localităţi.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 13:57:54 +0200

Ce fel de informaţii oferă serviciile electronice oferite de portal ww.cnpp.ro?

 După ce veți crea contul veți avea acces gratuit la următoarele informații:
     • Informații din carnetul de muncă
     • Informații Accidente de munca și boli profesionale
     • Fișă participant fond pensii PILON II
     • Debite executare silită
     • Stagii anuale dupa 04.2001
     • Fișă financiară
     • Stagii lunare după 04.2001
     • Declarații nominale depuse de angajatorii dvs
     • Informații pensie comunitară

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 13:55:30 +0200

Cum se poate crea un cont pe portalul www.cnpp.ro?

 Pentru crearea unui cont online vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator şi să îşi exprime acordul pentru condiţiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont

Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii şi salvarea cererii nu este posibilă daca acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea.

Structura formularului este următoarea :

Date de identificare:

· Numele şi prenumele

· CNP

· Adresa de e-mail

· Act de identitate

·  Adresa de domiciliu

Se introduce text (Cod CAPTCHA)

Se apasă butonul de finalizare formular.

După finalizarea completării formularului se apasă butonul Print pentru a putea fi semnat olograf în original, pe hârtie.

Pentru obţinerea datelor de acces, după ce s-a tipărit cererea trebuie parcurse urmatoarele etape:

· Se semnează cererea;

· Solicitantul se va prezenta personal cu cererea semnată la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu documentele justificative în original şi copie  pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra  contul;

Cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul casei teritoriale de pensii. După aprobare vor fi transmise datele de acces (nume utilizator şi parolă) solicitantului, pe e-mailul specificat de acesta în cerere.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 13:52:35 +0200

Care este plafonul de impozitare în cazul veniturilor din pensii?

 Plafonul de impozitare a veniturilor din pensii se ridică  la 2.000 de lei începând cu 1 februaie 2017.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 12:12:54 +0200

Ce pot face daca nu am avut carnetul de muncă scanat?

Procesul de preluare date şi scanare a carnetelor de muncă s-a derulat până la data de 30.12.2010. Persoanele ale căror carnete nu au fost scanate trebuie să păstreze aceste documente, în original, având în vedere faptul că la deschiderea drepturilor de pensie, carnetele de muncă, se depun în original. Menţionăm că deschiderea drepturilor de pensie nu este condiţionată de scanarea carnetului de muncă.

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 12:02:13 +0200

Care sunt perioadele asimilate stagiului de cotizare?

 În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

· a beneficiat de pensie de invaliditate;

· a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

· a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

· a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

· a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

· a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

· a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenti de poliţie sau student al unei instituţii de învaăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională pentru formarea cadrelor militare, politiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.  

Data ultimei modificari :J, 02 Mar 2017 11:55:08 +0200