Cât este contribuţia de asigurări sociale pentru contractul de asigurare?

2017

Cota de contributie este de 26,3% din venitul asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nu mai mare de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Incepând cu luna martie, câștigul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 3.131 lei. Venitul minim asigurat este de 35% din 3.131 lei, adica 1.096 lei, contribuția minimă datorată fiind de 288 lei.

2018

Începând cu data de 1 aprilie 2018, contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie, precum și pentru acordarea ajutorului de deces.

Începând cu aceeași dată, venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.900 lei. În aceste condiții, contribuția minimă datorată reprezintă 25% din 1.900 lei, respectiv 475 lei.

2019

Pentru anul 2019, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare social este de 2.080 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale  aferent acestui venit este de 520 lei.

2020

Pentru anul 2020, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare social este de 2.230 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale  aferent acestui venit este de 558 lei.

2021

Pentru anul 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.300 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale  aferent acestui venit este de 575 lei.

2022

Pentru anul 2022, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.550 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale  aferent acestui venit este de 638 lei.

2023

Pentru anul 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 3.000 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale  aferent acestui venit este de 750 lei.

2024

Pentru anul 2024, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 3.300 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale  aferent acestui venit este de 825 lei.

 

Data ultimei modificari :Ma, 02 Apr 2024 13:57:39 +0300