În ce situaţii pensionarii de invaliditate nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice?

Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

  • prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
  • au împlinit vârstele prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă;
  • au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii.
Data ultimei modificari :V, 05 Feb 2016 09:19:06 +0200

Cine are dreptul la pensie de invaliditate?

  • Persoanele asigurate la momentul solicitării;
  • Persoanele care nu mai au calitatea de asigurat.
 
Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 17:18:41 +0300

Când se realizeaza trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă?

  • La împlinirea vârstei standard de pensionare sau a vârstei standard reduse potrivit legii
  • Dacă pensia pentru limită de vârstă este mai mică decât pensia de invaliditate poate primi în continuare  pensia de invaliditate.
  • In situaţia în care se trece de la pensia de invaliditate gradul I la pensia pentru limită de vârstă, indemnizaţia de însoţitor se păstrează indiferent de pensia pentru care se optează
  • Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă se realizează din oficiu.
ATENTIE!!!!
Legea nu prevede dreptul de opţiune de la pensia de invaliditate la pensia anticipată sau anticipată parţială.
 
Data ultimei modificari :Mi, 13 Aug 2014 17:17:56 +0300

Cine face încadrarea în grad de invaliditate?

Incadrarea intr-un grad de invaliditate se face de catre comisia de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii, de care apartine persoana in cauza, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate.

De asemenea, facem precizarea ca la incadrarea in grad de invaliditate se are in vedere pierderea capacitatii de munca, nu diagnosticul ca atare.

Data ultimei modificari :J, 07 Aug 2014 16:02:40 +0300

În ce condiţii pot solicita pensia de invaliditate?

Asiguraţii sistemului public care şi-au pierdut capacitatea de muncă pot solicita  pensie de invaliditate dacă sunt încadraţi într-un grad de invaliditate prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, indiferent de stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii.

Data ultimei modificari :J, 07 Aug 2014 15:54:56 +0300