În ce condiţii pot solicita pensia de invaliditate?

Asiguraţii sistemului public care şi-au pierdut capacitatea de muncă pot solicita  pensie de invaliditate dacă sunt încadraţi într-un grad de invaliditate prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, indiferent de durata stagiului de cotizare realizat în sistemul public de pensii.

Data ultimei modificari :Mi, 14 Iun 2023 11:31:51 +0300

Cine are dreptul la pensie de invaliditate?

  • Persoanele asigurate la momentul solicitării;
  • Persoanele care nu mai au calitatea de asigurat.
 
Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 14:45:25 +0200

Când se realizeaza trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă?

  • La împlinirea vârstei standard de pensionare sau a vârstei standard reduse potrivit legii
  • Dacă pensia pentru limită de vârstă este mai mică decât pensia de invaliditate poate primi în continuare  pensia de invaliditate.
  • In situaţia în care se trece de la pensia de invaliditate gradul I la pensia pentru limită de vârstă, indemnizaţia de însoţitor se păstrează indiferent de pensia pentru care se optează
  • Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă se realizează din oficiu.
ATENTIE!!!!
Legea nu prevede dreptul de opţiune de la pensia de invaliditate la pensia anticipată sau anticipată parţială.
 
Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 14:44:56 +0200

Cine face încadrarea în grad de invaliditate?

Incadrarea într-un grad de invaliditate se face de către comisia de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii, de care aparține persoana în cauză, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate.

De asemenea, facem precizarea că la încadrarea în grad de invaliditate se are în vedere pierderea capacității de muncă, nu diagnosticul ca atare.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 14:42:08 +0200

În ce situaţii pensionarii de invaliditate nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice?

Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

· prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

· au împlinit vârstele prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă;

· au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 14:41:10 +0200