Ce este stagiul de cotizare?

 Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:23:25 +0200

Cum îmi pot completa stagiul de cotizare?

Există posibilitatea realizării/completării stagiului de cotizare, prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii din raza de domiciliu. Cota de contributie este de 26,3% din venitul asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nu mai mare de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Contractul de asigurare socială se încheie la casa teritorială de pensii de care aparţine mama dumneavoastră şi cuprinde:  datele de identificare ale asiguratorului şi ale persoanei asigurate, adresa asiguratului, condiţiile de asigurare (venit asigurat, cota de contribuţie, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale, contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, termenul de achitare), obligaţiile asiguratorului şi ale asiguratului, precum şi clauzele contractuale.

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este lunar, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata.

Contribuţia se poate plăti şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni, calculate de la data la care se face plata. În aceste situaţii stagiul de cotizare este corespunzator timpului efectiv parcurs în interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata.

Contractul de asigurare sociala intră în vigoare la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii, produce efecte numai pentru viitor deci plata retroactivă nu este posibila.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:28:14 +0200

Cum pot obţine certificatele de stagiu de cotizare ?

Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de CNPP. Stagiul de cotizare se certifică şi la cererea asiguraţilor contra cost. Tariful serviciului respectiv este de 15 lei.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:26:58 +0200

Cum pot afla care este vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare?

Vârstele standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sunt stabilite prin lege în funcţie de sexul, luna şi anul naşterii persoanei. Acestea sunt detaliate în Anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010.

Deasemenea, noul portal www.cnpp.ro dispune de o aplicaţia "Cand ma pot pensiona?" care oferă date cu caracter informativ cu privire la data pensionării. (https://www.cnpp.ro/web/10180/218).  

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:26:29 +0200

Ce beneficii îmi revin dacă am depăşit stagiul complet de cotizare?

Realizarea sau depăşirea stagiului complet de cotizare conferă urmăroarele beneficii:

· reducerea vârstei standard de pensionare - în situaţia persoanelor care au desfăşurat activitate în fosta grupa I de munca și/sau condiţii deosebite/speciale de muncă;

· posibilitatea solicitării cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare a pensiei anticipate/anticipate parţiale.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:25:38 +0200

Cum pot face dovada stagiului de cotizare?

Până la data de 1 aprilie 2001, dovada realizarii stagiului de cotizare se face cu carnetul de muncă, iar după această dată, acesta rezultă din declaraţiile nominale de asigurare depuse de angajator

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:27:30 +0200