Am contract de muncă cu timp parțial. Cum se calculează stagiul de cotizare?

Dupa data de 01.04.2000, calculul stagiului de cotizare se face in mod diferit, in functie de modificarile aduse Codului Muncii, astfel:

 -  In perioada 01.04.2001- 01.03.2003, stagiul de cotizare se calculeaza corespunzator programului normal de lucru, indiferent de norma de lucru;

 -  In intervalul 01.03.2003-01.07.2005, stagiul de cotizare se calculeaza proportional, in functie de timpul lucrat din programul normal de lucru.

 -  Incepand cu 01.07.2005, perioada in care o persoana a desfasurat activitatea in baza unui contract de munca cu timp partial se considera stagiu de cotizare integral.

 

Data ultimei modificari :Mi, 14 Iun 2023 13:50:22 +0300

Cum se calculează stagiul de cotizare în situația în care o persoană desfășoara activitate în baza mai multor contracte de muncă?

În situația în care o persoană a fost asigurată/este asigurată, simultan, în baza mai multor contracte de muncă (cu timp normal, respectiv parțial de lucru), la determinarea stagiului de cotizare realizat în sistemul public,  perioada respectivă se are în vedere o singură dată, întrucât aceste contracte se suprapun ca și interval de timp. În această situație, valoarea punctajului anual pentru perioada respectivă va fi mai mare, întrucât la calculul acestuia câștigurile salariale brute realizate se însumează

Data ultimei modificari :Mi, 14 Iun 2023 13:18:20 +0300

Cum îmi pot completa stagiul de cotizare?

Informatii detaliate se regasesc la sectiunea ACTIVITĂȚI CNPP - Contribuții - Contribuții facultative: https://www.cnpp.ro/contributii-facultative

 

Data ultimei modificari :Mi, 14 Iun 2023 13:07:45 +0300

Cum pot face dovada stagiului de cotizare?

Până la data de 1 aprilie 2001, dovada realizării stagiului de cotizare se face cu carnetul de muncă, iar după această dată, acesta rezultă din declarațiile nominale de asigurare (D112) depuse de angajator la casa teritorială de pensii până la data de 31 decembrie 2010, respectiv la ANAF începand cu 1 ianuarie 2011.

Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 11:27:13 +0300

Cum pot obține certificatele de stagiu de cotizare ?

Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraților sistemului public de pensii, de către casele teritoriale de pensii.

Aceste informații se regăsesc și în contul personal de pe portalul CNPP.

 

Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 10:59:49 +0300

Ce pot face dacă declarațiile nominale au fost completate eronat sau nu au fost depuse pentru o anumită perioadă de timp?

În aceste situații se pot depune declarațiile rectificative astfel:

- pentru perioada anterioaraă datei de 1 ianuarie 2011, se depun la casa teritorială de pensii de care aparține angajatorul;

- începând cu 1 ianuarie 2011, la ANAF.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 14:29:23 +0300

Perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului este stagiu de cotizare?

Anterior anului 1990, perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului nu este recunoscută ca  stagiu de cotizare ( vechime în muncă). Începând cu 18 ianuarie 1990 concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an, perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani,  este perioada asimilată stagiului de cotizare.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 14:19:52 +0300

De unde pot obține adeverințe care să ateste vechimea în muncă?

Adeverinţele care atestă vechimea în muncă sunt eliberate de foştii angajatori, unităţile succesoare sau Direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. Această precizare vizează perioade de activitate anterioare datei de 1 aprilie 2001. Ulterior acestei date, evidența asiguraților se realizează electronic.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 14:15:19 +0300

Ce este stagiul de cotizare?

 Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:23:25 +0200

Cum pot afla care este vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare?

Vârstele standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sunt stabilite prin lege în funcţie de sexul, luna şi anul naşterii persoanei. Acestea sunt detaliate în Anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010.

Deasemenea, noul portal www.cnpp.ro dispune de o aplicaţia "Cand ma pot pensiona?" care oferă date cu caracter informativ cu privire la data pensionării. (https://www.cnpp.ro/web/10180/218).  

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:26:29 +0200

Ce beneficii îmi revin dacă am depăşit stagiul complet de cotizare?

Realizarea sau depăşirea stagiului complet de cotizare conferă urmăroarele beneficii:

· reducerea vârstei standard de pensionare - în situaţia persoanelor care au desfăşurat activitate în fosta grupa I de munca și/sau condiţii deosebite/speciale de muncă;

· posibilitatea solicitării cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare a pensiei anticipate/anticipate parţiale.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:25:38 +0200