Care sunt perioadele asimilate care nu se au în vedere la acordarea drepturilor de pensie anticipată parţială?

La determinarea stagiului de cotizare în vederea acordării pensiei anticipate nu se au în vedere următoarele perioade în care asiguratul:

  • a beneficiat de pensie de invaliditate;
  • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
  • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.
Data ultimei modificari :J, 07 Aug 2014 17:07:38 +0300

În ce condiţii pot beneficia de pensia anticipată parţială ?

Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

 

Data ultimei modificari :J, 07 Aug 2014 17:07:09 +0300

Ce penalizare se aplică în cazul pensiei anticipate parţiale ?

Procentul de diminuare este de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare şi se aplică  până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Data ultimei modificari :J, 07 Aug 2014 15:47:28 +0300