Strategie

În cadrul strategiei aprobate, Casa Naţională de Pensii Publice urmăreşte:

  • creşterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;

  • optimizarea cheltuielilor;

  • actualizarea sistemului informatic integrat (date, aplicaţii, comunicare);

  • acordarea corectă şi la timp a prestaţiilor;

  • reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor;

  • îmbunătăţirea relaţiilor cu publicul şi a comunicării cu beneficiarii (persoane fizice şi persoane juridice);

  • îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii prin utilizarea mijloacelor electronice şi actualizarea site-ului institutiei;

  • dezvoltarea comunicării cu mass-media şi cu instituţiile publice locale în vederea asigurării unei imagini corecte a CTP în ceea ce priveşte rolul şi atribuţiile acesteia.

Data ultimei modificari :J, 26 Sep 2013 17:47:47 +0300