Când se achită pensiile prin poștă?

În intervalul 1 - 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor.

Data ultimei modificari :J, 20 Sep 2018 11:24:43 +0300

Cât timp se reține pensia la oficiul poștal dacă titularul lipsește din localitate?

Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată.

Data ultimei modificari :J, 20 Sep 2018 11:23:48 +0300

Când se achită pensiile prin cont curent sau cont de card?

Începând cu data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 14:10:21 +0300

Cum se plătesc drepturile de pensie?

În funcţie de opţiunea pensionarului, drepturile de pensie se achită prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie sau al mandatarului, ori în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 14:05:25 +0300

Când se achită drepturile de pensie

Potrivit convenţiilor încheiate de Casa Naţională de Pensii Publice cu instituţiile financiar bancare achitarea drepturilor de pensie prin conturi curente sau conturi de card se face începând cu data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare.  

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 13:57:11 +0300

Când sunt puse în plată drepturile de pensie ?

Pensiile se plătesc de la data acordării, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale,  care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:29:09 +0200