Care sunt documentele necesare achitării sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat?

Care sunt documentele necesare achitării sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat? Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz: cerere-tip; ...

Când se achită pensiile prin poștă?

Când se achită pensiile prin poștă? În intervalul 1 - 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor. Data ultimei modificari :J, 20 Sep 2018 11:24:43 +0300

Cât timp se reține pensia la oficiul poștal dacă titularul lipsește din localitate?

Cât timp se reține pensia la oficiul poștal dacă titularul lipsește din localitate? Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de...

Soțul supraviețuitor care are pensie proprie poate solicita pensia de urmaș?

Soțul supraviețuitor care are pensie proprie poate solicita pensia de urmaș? Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile prevăzute de lege...

Cine poate solicita pensia neîncasată din luna decesului pensionarului?

Cine poate solicita pensia neîncasată din luna decesului pensionarului? Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se acordă soțului supraviețuitor, copiilor, părinților...

Dacă am domiciliul în străinatate pot încheia contract de asigurare în România?

Dacă am domiciliul în străinatate pot încheia contract de asigurare în România? Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe...

Pilonul II afectează punctajul lunar?

Pilonul II afectează punctajul lunar? În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile prezentei legi se...

Ce document conține elementele utilizate la calculul pensiei?

Ce document conține elementele utilizate la calculul pensiei? Elementele care stau la baza stabilirii drepturilor de pensie se regăsesc în buletinul de calcul, document  care poate...

Cum se face repartizarea la un fond de pensii administrat privat?

Cum se face repartizarea la un fond de pensii administrat privat? În cazul în care asiguratul nu a optat pentru un  fond de pensii administrat privat (pilonul II) în cel mult patru...

Cum pot obține un ajutor social de la casa de pensii?

Cum pot obține un ajutor social de la casa de pensii? Casele de pensii nu acordă ajutoare sociale, doar drepturi de pensie și indemnizații prevăzute de legi cu caracter special. În...

Ce pot face dacă declarațiile nominale au fost completate eronat sau nu au fost depuse pentru o anumită perioadă de timp?

Ce pot face dacă declarațiile nominale au fost completate eronat sau nu au fost depuse pentru o anumită perioadă de timp? În aceste situații se pot depune declarațiile rectificative...

Perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului este stagiu de cotizare?

Perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului este stagiu de cotizare? Anterior anului 1990, perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului nu este...

Am contract de muncă cu timp parțial. Cum se calculează stagiul de cotizare?

Am contract de muncă cu timp parțial. Cum se calculează stagiul de cotizare? Dacă pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 2005, în situaţia salariatului care a desfăşurat activitate...

De unde pot obține adeverințe care să ateste vechimea în muncă?

De unde pot obține adeverințe care să ateste vechimea în muncă? Adeverinţele care atestă vechimea în muncă sunt eliberate de foştii angajatori, unităţile succesoare sau Direcţiile...

Când se achită pensiile prin cont curent sau cont de card?

Când se achită pensiile prin cont curent sau cont de card? Începând cu data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare .  ...

Cum se plătesc drepturile de pensie?

Cum se plătesc drepturile de pensie? În funcţie de opţiunea pensionarului, drepturile de pensie se achită prin mandat poştal,  la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie...

Când se achită drepturile de pensie

Când se achită drepturile de pensie Potrivit convenţiilor încheiate de Casa Naţională de Pensii Publice cu instituţiile financiar bancare achitarea drepturilor de pensie prin conturi...

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie?

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie? Dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi...
Arată 1 - 20 din 129 rezultate.
Elemente pe pagina 20
din 7