Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare?

Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare? · pensie IOVR, în funcție de gradul de invaliditate în care sunt...

Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare?

Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare? a) invalizii de război, mari mutilați sau cei încadrați în...

Cum pot afla care este vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare?

Cum pot afla care este vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare? Vârstele standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sunt stabilite prin lege în funcţie de...

Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit?

Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit? · pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale; ·...

Ce beneficii îmi revin dacă am depăşit stagiul complet de cotizare?

Ce beneficii îmi revin dacă am depăşit stagiul complet de cotizare? Realizarea sau depăşirea stagiului complet de cotizare conferă urmăroarele beneficii: · reducerea vârstei standard...

Cum pot face dovada stagiului de cotizare?

Cum pot face dovada stagiului de cotizare? Până la data de 1 aprilie 2001, dovada realizarii stagiului de cotizare se face cu carnetul de muncă, iar după această dată, acesta rezultă...

La ce vârstă ma pot pensiona pentru limită de vârstă?

La ce vârstă ma pot pensiona pentru limită de vârstă? Pensia pentru limita de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiului minim de...

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie?

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie? Dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi...

Ce este stagiu de cotizare?

Ce este stagiu de cotizare? Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru...
Arată 121 - 139 din 139 rezultate.
Elemente pe pagina 20
din 7