Depunere documente

Depunere cerere pentru
Tip solicitant
Date de identificare
*Nume
*Prenume
*CNP
*Adresă e-mail
*Telefon
*Judeţ
*Adresă domiciliu
caracter(e) rămase
*Tip act identitate *Serie *Număr

Date procura
*Număr procură
*Dată procură
*Eliberată de
Date specifice cerere selectata
*Decizie medicală
Adeverinta venit mediu brut
Tip urmas
Numar sustinatori
  Informatii Sustinator 1 Informatii Sustinator 2
*CNP
Data Deces
Cauza Deces
Numar dosar
Calitate persoana decedata
*Nume
*Prenume
*CNP
Numar dosar
Plata pensie luna deces
Plata ajutor deces
*Denumire
*CUI
*Adresa email sediu
*Telefon sediu
*Adresa sediu
caracter(e) rămase
*Tip activitate(CAEN)
Venitul asigurat
Cota contributiei de asigurari sociale
Cuantumul contributiei de asigurari sociale
*Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de pensii
Fisiere de incarcat
*Cerere tip
*Cerere tipCarnetul de munca
Carnetul de muncaCarnetul de munca pentru membrii CAP
Carnetul de munca pentru membrii CAPCarnetul de asigurari sociale pentru agricultori
Carnetul de asigurari sociale pentru agricultoriAlte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata (adeverinte)
Alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata (adeverinte)Alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie
Alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie*Actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie
*Actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorieLivretul militar
Livretul militarDiploma de absolvire a invatamantului universitar si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi
Diploma de absolvire a invatamantului universitar si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la ziDovada recunoasterii de catre statul roman a cursurilor universitare, pentru  persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in  strainatate
Dovada recunoasterii de catre statul roman a cursurilor universitare, pentru  persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in  strainatateAdeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca
Adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncaAdeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (anexa12),(anexa13),(anexa14)
Adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (anexa12),(anexa13),(anexa14)Adeverinta cu cuantumul ajutorului de somaj pentru cei care au beneficiat de somaj dupa data de 01.04.2001
Adeverinta cu cuantumul ajutorului de somaj pentru cei care au beneficiat de somaj dupa data de 01.04.2001Procura  speciala pentru mandatar, daca este cazul
Procura  speciala pentru mandatar, daca este cazulDovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat
Dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asiguratActe pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioareDecizia medicala asupra capacitatii de munca emisa de medicul expert al asigurarilor sociale
Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa de medicul expert al asigurarilor socialeAdeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat
Adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asiguratCopie a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2 pentru accident de munca, respectiv boala profesionala
Copie a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2 pentru accident de munca, respectiv boala profesionalaActele de stare civila ale urmasilor si ale reprezentantului legal, dupa caz
Actele de stare civila ale urmasilor si ale reprezentantului legal, dupa cazActul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor in care susţinatorul decedat avea calitatea de pensionar
Actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor in care susţinatorul decedat avea calitatea de pensionarCopie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca
Copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncaCopie BP2 si copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala
Copie BP2 si copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionalaAdeverinta de studii, in cazul urmasilor copii in varsta de peste 16 ani
Adeverinta de studii, in cazul urmasilor copii in varsta de peste 16 aniDeclaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţa ramasa definitiva pentru infracţiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra susţinatorului;
Declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţa ramasa definitiva pentru infracţiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra susţinatorului;ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR cu: vechimea in specialitate si media veniturilor (totale brute) ce stau la baza stabilirii pensiei de serviciu
ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR cu: vechimea in specialitate si media veniturilor (totale brute) ce stau la baza stabilirii pensiei de serviciu*Cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11
*Cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11*Certificat de deces
*Certificat de deces*Act de identitate al solicitantului
*Act de identitate al solicitantului*Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu persoana decedata sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar
*Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu persoana decedata sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar*Dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces /declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces ca acesta a suportat cheltuielile ocazionate de deces, sau autentificata ,dupa caz
*Dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces /declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces ca acesta a suportat cheltuielile ocazionate de deces, sau autentificata ,dupa caz*Documentul de plata (mandat) sau documentul de informare(talon mov)
*Documentul de plata (mandat) sau documentul de informare(talon mov)*Dovada ca membrul de familie decedat nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui ce solicita ajutorul de deces
*Dovada ca membrul de familie decedat nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui ce solicita ajutorul de deces*Adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca decedatul era salariat(asigurat in sistemul public de pensii) si copie dupa dispozitia de desfacere a contractului individual de munca de familie sau adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca salariatul era angajat la data decesului sau extras de pe REVISAL, eliberat de unitatea angajatoare
*Adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca decedatul era salariat(asigurat in sistemul public de pensii) si copie dupa dispozitia de desfacere a contractului individual de munca de familie sau adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca salariatul era angajat la data decesului sau extras de pe REVISAL, eliberat de unitatea angajatoare*Adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca salariatul era angajat la data decesului membrului de familie
*Adeverinta emisa de angajator din care sa reiasa ca salariatul era angajat la data decesului membrului de familie*Adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii
*Adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii*Decizie medicala emisa sau vizata de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani
*Decizie medicala emisa sau vizata de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 aniCopie dupa contractul de munca
Copie dupa contractul de munca*Cerere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate desfasurata pe teritoriul altor state membre UE, pe teritoriul statelor SEE si/sau pe teritoriul Elvetiei, Conform procedurii prevazute la articolul 16 din Regulamentul nr. 987/2009
*Cerere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate desfasurata pe teritoriul altor state membre UE, pe teritoriul statelor SEE si/sau pe teritoriul Elvetiei, Conform procedurii prevazute la articolul 16 din Regulamentul nr. 987/2009*Declaratie pe propria raspundere a angajatorului
*Declaratie pe propria raspundere a angajatorului*Situatii financiare actuale ale comerciantului din Romania sau din strainatate
*Situatii financiare actuale ale comerciantului din Romania sau din strainatate*Contracte comerciale implementate pe teritoriul Romaniei
*Contracte comerciale implementate pe teritoriul Romaniei*Contractul incheiat intre angajatorul din Romania si angajatorul din statul de ocupare temporara
*Contractul incheiat intre angajatorul din Romania si angajatorul din statul de ocupare temporara*Contracte comerciale incheiate cu persoane fizice sau juridice care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei
*Contracte comerciale incheiate cu persoane fizice sau juridice care sa fie implementate pe teritoriul Romaniei*Contractul/ele încheiat/e de lucratorul independent privind activitatea din statul de ocupare temporara
*Contractul/ele încheiat/e de lucratorul independent privind activitatea din statul de ocupare temporara*Ordinul sau decizia conducatorului institutiei publice de aprobare a detasarii pe teritoriul altui stat membru sau un document echivalent
*Ordinul sau decizia conducatorului institutiei publice de aprobare a detasarii pe teritoriul altui stat membru sau un document echivalent*Contractul incheiat cu autoritatea imputernicita a Uniunii Europene sau un document echivalent
*Contractul incheiat cu autoritatea imputernicita a Uniunii Europene sau un document echivalent*Documentul care atesta baza de resedinta, conform legislatiei din domeniul aviatiei civile
*Documentul care atesta baza de resedinta, conform legislatiei din domeniul aviatiei civile*Declaratia pe propria raspundere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate
*Declaratia pe propria raspundere pentru determinarea legislatiei aplicabile in caz de pluriactivitate*Documente justificative suplimentare prin care se motiveaza solicitarea privind perioada de detasare mai mare de 24 de luni calendaristice
*Documente justificative suplimentare prin care se motiveaza solicitarea privind perioada de detasare mai mare de 24 de luni calendaristice*Cerere - Anexa 13
*Cerere - Anexa 13Certificatul medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala
Certificatul medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala*Adeverinta privind venitul brut lunar
*Adeverinta privind venitul brut lunar*Extras de cont
*Extras de cont*Cerere - Anexa 15
*Cerere - Anexa 15*Declaratia pe propria raspundere a angajatorului sau a persoanei care a solicitat rambursarea, dupa caz, din care trebuie sa reiasa caracterul de urgenta al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum si descrierea imprejurarilor care au impus utilizarea altor mijloace decat a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de munca
*Declaratia pe propria raspundere a angajatorului sau a persoanei care a solicitat rambursarea, dupa caz, din care trebuie sa reiasa caracterul de urgenta al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum si descrierea imprejurarilor care au impus utilizarea altor mijloace decat a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de munca*Factura sau alte documente din care sa rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum si cuantumul acestora
*Factura sau alte documente din care sa rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum si cuantumul acestora*Documente justificative din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de transportul necesar pentru repatriere
*Documente justificative din care sa rezulte ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de transportul necesar pentru repatriere*Documentul care atesta mentinerea titularului la sistemul de securitate sociala din Romania
*Documentul care atesta mentinerea titularului la sistemul de securitate sociala din Romania*Certificatul de concediu medical completat conform prevederilor legale
*Certificatul de concediu medical completat conform prevederilor legaleCentralizator privind certificatele de concediu medical
Centralizator privind certificatele de concediu medical*Certificatele de concediu medical care au fost depuse la casele de asigurari de sanatate, dupa caz
*Certificatele de concediu medical care au fost depuse la casele de asigurari de sanatate, dupa caz*Certificatul de concediu medical completat cu codul 10
*Certificatul de concediu medical completat cu codul 10*Recomandare medicala
*Recomandare medicala*Certificatul de concediu medical completat cu codul 11
*Certificatul de concediu medical completat cu codul 11*Adresa de inaintare
*Adresa de inaintare*Anexa adresa de inaintare (document EXCEL)
*Anexa adresa de inaintare (document EXCEL)Proces verbal de cercetare accident de munca/FIAM sau BP2
Proces verbal de cercetare accident de munca/FIAM sau BP2*Documente medicale
*Documente medicaleAdeverinta angajator din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical
Adeverinta angajator din care sa rezulte numarul de zile de concediu medicalDecizia medicului expert de incadrare in grad de invaliditate
Decizia medicului expert de incadrare in grad de invaliditateDecizia medicală emisă de Comisia MJ/MS
Decizia medicală emisă de Comisia MJ/MSAdeverinta tip emisa de angajator privind vechimea in magistratura
Adeverinta tip emisa de angajator privind vechimea in magistraturaActele necesare pentru pensia de limită de vârstă din sistemul public
Actele necesare pentru pensia de limită de vârstă din sistemul publicAdeverinta tip pentru acordarea pensiei de serviciu
Adeverinta tip pentru acordarea pensiei de serviciuHotararea comisiei MMPS
Hotararea comisiei MMPSAdeverinta si legitimatia de la uniunea de creatori legal constituite
Adeverinta si legitimatia de la uniunea de creatori legal constituiteDeclaratie pe proprie raspundere ca nu este beneficiar al indemnizatiei de merit prevazuta de Legea nr. 118/2002
Declaratie pe proprie raspundere ca nu este beneficiar al indemnizatiei de merit prevazuta de Legea nr. 118/2002Adeverinta sau certificat eliberat de UM 02405 Pitesti
Adeverinta sau certificat eliberat de UM 02405 PitestiLegitimatie si adeverinta eliberata de SSPR
Legitimatie si adeverinta eliberata de SSPRActe oficiale din care sa rezulte dovada persecutiei etnice sau declaratie cu martori
Acte oficiale din care sa rezulte dovada persecutiei etnice sau declaratie cu martori*Decizia comisiei AJPIS
*Decizia comisiei AJPISHotararea comisiei CJP
Hotararea comisiei CJPDeclaratie pe proprie raspundere ca nu s-a recasatorit
Declaratie pe proprie raspundere ca nu s-a recasatoritActe de stare civila pentru dovedirea calitatii de sot supravietuitor/copil/parinte
Acte de stare civila pentru dovedirea calitatii de sot supravietuitor/copil/parinteCertificat de mostenitor - dupa caz
Certificat de mostenitor - dupa caz*Documentul care face obiectul recalcularii (adeverinta de vechime, cu sporuri, hotarari judecatoresti, etc.)
*Documentul care face obiectul recalcularii (adeverinta de vechime, cu sporuri, hotarari judecatoresti, etc.)Programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensii
Programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensiiRecomandarea medicala - se va depune la ridicarea biletului
Recomandarea medicala - se va depune la ridicarea biletului*Cerere - Anexa 8
*Cerere - Anexa 8*Orice act oficial emis de catre o autoritate competenta, pentru accidentele de munca sau bolile profesionale petrecute anterior aplicarii legii nr. 5/1965 cu privire la protectia muncii, cu modificarile ulterioare
*Orice act oficial emis de catre o autoritate competenta, pentru accidentele de munca sau bolile profesionale petrecute anterior aplicarii legii nr. 5/1965 cu privire la protectia muncii, cu modificarile ulterioare*Prescriptia medicului curant
*Prescriptia medicului curant*Audiograma tonala liminara si audiograma vocala eliberate de o clinica de specialitate sau de un serviciu specializat
*Audiograma tonala liminara si audiograma vocala eliberate de o clinica de specialitate sau de un serviciu specializat*Documente din care sa reiasa ca aparatul acustic a fost deteriorat in timpul accidentului de munca (declaratia pe proprie raspundere a victimei AM / declaratiile martorilor / proces verbal de cercetare AM, dupa caz)
*Documente din care sa reiasa ca aparatul acustic a fost deteriorat in timpul accidentului de munca (declaratia pe proprie raspundere a victimei AM / declaratiile martorilor / proces verbal de cercetare AM, dupa caz)Actul legal prin care s-a dispus incetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal, dupa caz
Actul legal prin care s-a dispus incetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal, dupa cazCarnet somer, vizat la zi, dupa caz
Carnet somer, vizat la zi, dupa cazContract de voluntariat, dupa caz
Contract de voluntariat, dupa cazDocumente doveditoare ale falimentului, dupa caz
Documente doveditoare ale falimentului, dupa caz*Cerere - Anexa 10
*Cerere - Anexa 10*Fisa de aptitudini emisa de medicul de medicina muncii din care sa reiasa obligativitatea schimbarii locului de munca
*Fisa de aptitudini emisa de medicul de medicina muncii din care sa reiasa obligativitatea schimbarii locului de muncaDovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din Romania, respectiv adeverinta de la angajator, dupa caz
Dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din Romania, respectiv adeverinta de la angajator, dupa cazCopie dupa documentul care atesta schimbarea numelui, dupa caz
Copie dupa documentul care atesta schimbarea numelui, dupa caz*Documentul portabil DA1/formular E123
*Documentul portabil DA1/formular E123*RO202 Instrumentarea unei cereri de pensie de batranete
*RO202 Instrumentarea unei cereri de pensie de batraneteE207 Certificat privind cariera de asigurat
E207 Certificat privind cariera de asiguratDocumente privind stagiul de cotizare realizat in alte state membre UE, SEE, Elvetia
Documente privind stagiul de cotizare realizat in alte state membre UE, SEE, Elvetia*Declaratie pe propria raspundere pentru determinarea statului de sedere obisnuita in cazul persoanelor care intra sub incidenta regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala si a acordurilor bilaterale de securitate sociala la care Romania este parte
*Declaratie pe propria raspundere pentru determinarea statului de sedere obisnuita in cazul persoanelor care intra sub incidenta regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala si a acordurilor bilaterale de securitate sociala la care Romania este parte*RO204 Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate
*RO204 Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate*RO/SRB 202 CERERE PENTRU PENSIE DE LIMITA DE VASTA/PENSIE ANTICIPATA/PENSIE DE INVALIDITATE In functie de tipul de pensie solicitat din Serbia (la pct. 1 formularul RO/SRB 202), se vor prezenta documentele prevazute de legislatia din Romania (pensia pentru limita de varsta, anticipata, de invaliditate din Romania). In plus, in cazul cererii de pensie de invaliditate, se vor prezenta documente medicale recente (FACULTATIV).
*RO/SRB 202 CERERE PENTRU PENSIE DE LIMITA DE VASTA/PENSIE ANTICIPATA/PENSIE DE INVALIDITATE In functie de tipul de pensie solicitat din Serbia (la pct. 1 formularul RO/SRB 202), se vor prezenta documentele prevazute de legislatia din Romania (pensia pentru limita de varsta, anticipata, de invaliditate din Romania). In plus, in cazul cererii de pensie de invaliditate, se vor prezenta documente medicale recente (FACULTATIV).RO/SRB 204 CHESTIONAR PRIVIND PERIOADELE DE ACTIVITATE (ANGAJARE)
RO/SRB 204 CHESTIONAR PRIVIND PERIOADELE DE ACTIVITATE (ANGAJARE)Alte documente
Alte documente*RO/QUE 202 CERERE DE PENSIE DE RETRAGERE DIN ACTIVITATE
*RO/QUE 202 CERERE DE PENSIE DE RETRAGERE DIN ACTIVITATE*RO/QUE 204 CERERE DE PRESTATII DE INVALIDITATE
*RO/QUE 204 CERERE DE PRESTATII DE INVALIDITATE*RO/PM 202 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA DE BATRANETE/ANTICIPATA/ANTICIPATA PARTIALA
*RO/PM 202 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA DE BATRANETE/ANTICIPATA/ANTICIPATA PARTIALADocumente privind cariera asiguratului realizatat pe teritoriul Macedoniei
Documente privind cariera asiguratului realizatat pe teritoriul Macedoniei*RO/PM 204 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA DE INVALIDITATE
*RO/PM 204 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA DE INVALIDITATE*R/TR 12 CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA/INVALIDITATE/URMAS
*R/TR 12 CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA/INVALIDITATE/URMAS*RO/MD 202 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA PENTRU LIMITA DE VARSTA/ANTICIPATA/ANTICIPATA PARTIALA
*RO/MD 202 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA PENTRU LIMITA DE VARSTA/ANTICIPATA/ANTICIPATA PARTIALA*RO/MD 204 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA DE INVALIDITATE
*RO/MD 204 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENTRU PENSIA DE INVALIDITATE*RO/KR 2 CERERE PENTRU PRESTATII COREENE IN BAZA ACORDULUI DINTRE ROMANIA SI REPUBLICA COREEA IN DOMENIUL SECURITATII SOCIALE
*RO/KR 2 CERERE PENTRU PRESTATII COREENE IN BAZA ACORDULUI DINTRE ROMANIA SI REPUBLICA COREEA IN DOMENIUL SECURITATII SOCIALE*RO/KR 2A RAPORT MEDICAL
*RO/KR 2A RAPORT MEDICAL*CERERE DE PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA. Se vor prezenta documente de stare civila, de venituri din Romania si privind cariera de asigurat din Israel
*CERERE DE PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA. Se vor prezenta documente de stare civila, de venituri din Romania si privind cariera de asigurat din Israel*FORMULAR DE CERERE PENTRU PENSIE DE INVALIDITATE. Se vor prezenta documente de stare civila, de venituri din Romania si privind cariera de asigurat din Israel
*FORMULAR DE CERERE PENTRU PENSIE DE INVALIDITATE. Se vor prezenta documente de stare civila, de venituri din Romania si privind cariera de asigurat din Israel*RO-CAN 1 CERERE DE PENSIE CANADIANĂ DE BATRANETE, PENSIE PENTRU RETRAGEREA DIN ACTIVITATE SI PENSIE DE URMAS
*RO-CAN 1 CERERE DE PENSIE CANADIANĂ DE BATRANETE, PENSIE PENTRU RETRAGEREA DIN ACTIVITATE SI PENSIE DE URMAS*CERERE PENTRU PENSIA DE INVALIDITATE CONFORM PLANULUI DE PENSII DIN CANADA - RO-CAN 1 (DI)
*CERERE PENTRU PENSIA DE INVALIDITATE CONFORM PLANULUI DE PENSII DIN CANADA - RO-CAN 1 (DI)COPIE CONTRACT CU ANGAJATORUL DIN GERMANIA
COPIE CONTRACT CU ANGAJATORUL DIN GERMANIAADEVERINTA
ADEVERINTADECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE*RO203 Instrumentarea unei cereri de pensie de urmas
*RO203 Instrumentarea unei cereri de pensie de urmas*RO/SRB 203 CERERE DE PENSIE DE URMAS
*RO/SRB 203 CERERE DE PENSIE DE URMAS*RO/QUE 203 CERERE DE PRESTATII DE URMAS/CEREREA DE PRESTATIE DE DECES
*RO/QUE 203 CERERE DE PRESTATII DE URMAS/CEREREA DE PRESTATIE DE DECES*RO/PM 203 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI DE PENSIE DE URMAS
*RO/PM 203 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI DE PENSIE DE URMAS*RO/PM 124 SOLICITAREA UNUI AJUTOR DE DECES
*RO/PM 124 SOLICITAREA UNUI AJUTOR DE DECES*ACTELE PREVAZUTE DE LEGISLATIA NATIONALA DIN ROMANIA IN CAZUL AJUTORULUI DE DECES
*ACTELE PREVAZUTE DE LEGISLATIA NATIONALA DIN ROMANIA IN CAZUL AJUTORULUI DE DECES*RO/MD 203 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENSIE DE URMAS
*RO/MD 203 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI PENSIE DE URMAS*RO/KR 203 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI DE PENSIE DE URMAS
*RO/KR 203 INSTRUMENTAREA UNEI CERERI DE PENSIE DE URMASCERERE DE PENSIE DE URMAS. Se vor prezenta documente de stare civila, de venituri din Romania si privind cariera din Israel a asiguratului decedat
CERERE DE PENSIE DE URMAS. Se vor prezenta documente de stare civila, de venituri din Romania si privind cariera din Israel a asiguratului decedat*CERERE DE PENSIE DE URMAS PENTRU COPII CONFORM PLANULUI DE PENSII DIN CANADA - RO - CAN 3
*CERERE DE PENSIE DE URMAS PENTRU COPII CONFORM PLANULUI DE PENSII DIN CANADA - RO - CAN 3*Certificat de viata
*Certificat de viata*Recomandarea medicului curant din care sa rezulte necesitatea implantarii
*Recomandarea medicului curant din care sa rezulte necesitatea implantarii*Adeverinta privind venitul brut lunar, la momentul confirmarii accidentului de munca / declararii bolii profesionale
*Adeverinta privind venitul brut lunar, la momentul confirmarii accidentului de munca / declararii bolii profesionaleDocumentul care atesta mentinerea titularului la sistemul de securitate sociala din Romania, dupa caz
Documentul care atesta mentinerea titularului la sistemul de securitate sociala din Romania, dupa caz*Cerere pentru acordarea prestatiilor in baza DA1/formularului E123
*Cerere pentru acordarea prestatiilor in baza DA1/formularului E123*Documente medicale insotite de traducerea acestora
*Documente medicale insotite de traducerea acestoraAct de identitate al solicitantului
Act de identitate al solicitantului*Centralizator privind certificatele de concediu medical
*Centralizator privind certificatele de concediu medicalExtras de cont
Extras de contDovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces /declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces ca acesta a suportat cheltuielile ocazionate de deces, sau autentificata ,dupa caz
Dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces /declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces ca acesta a suportat cheltuielile ocazionate de deces, sau autentificata ,dupa caz*Documente din care sa reiasa ca ochelarii au fost deteriorati in timpul accidentului de munca (declaratia pe proprie raspundere a victimei AM / declaratiile martorilor / proces verbal de cercetare AM, dupa caz)
*Documente din care sa reiasa ca ochelarii au fost deteriorati in timpul accidentului de munca (declaratia pe proprie raspundere a victimei AM / declaratiile martorilor / proces verbal de cercetare AM, dupa caz)*Declaratia pe propria raspundere a persoanei fizice care a solicitat rambursarea, precum si descrierea imprejurarilor care au impus utilizarea altor mijloace decat a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de munca
*Declaratia pe propria raspundere a persoanei fizice care a solicitat rambursarea, precum si descrierea imprejurarilor care au impus utilizarea altor mijloace decat a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de muncaActul legal prin case s-a dispus incetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal/confirmarea scrisa a expirarii mandatului exercitata in cadrul autoritatii elective, executive, legislative sau judecatoresti, dupa caz;
Actul legal prin case s-a dispus incetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal/confirmarea scrisa a expirarii mandatului exercitata in cadrul autoritatii elective, executive, legislative sau judecatoresti, dupa caz;*Documente din care sa reiasa ca proteza oculara a fost deteriorata in timpul accidentului de munca (declaratie pe propria raspundere a victimei AM / declaratiile martorilor / proces verbal de cercetare al AM, dupa caz)
*Documente din care sa reiasa ca proteza oculara a fost deteriorata in timpul accidentului de munca (declaratie pe propria raspundere a victimei AM / declaratiile martorilor / proces verbal de cercetare al AM, dupa caz)* - Câmpuri obligatorii
Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi încărcat toate documentele dumneavoastră din lista de mai sus. În vederea acordării drepturilor solicitate este necesară transmiterea completă a informaţiilor existente.
Introduceți text
în căsuța următoare
Vă rugăm să introduceți textul de mai sus folosind litere mari sau mici exact cum este afişat în cadrul imaginii
Dacă textul nu este lizibil apăsați butonul