Reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă

Asiguraţii au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, acordate de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Tarifele medicale aferente serviciilor medicale pentru reabilitarea medicală sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind asigurările sociale de sănătate, respectiv contractul-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Pentru cazurile de accident de muncă şi boli profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi care necesită dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale care vor fi asigurate de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă prin personal propriu sau prin terţi.

Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestaţii şi servicii:

a) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente;

b) servicii medicale în spitale, în secţii sau unităţi sanitare cu personalitate juridică, specializate pentru boli profesionale;

c) tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate;

d) servicii de chirurgie reparatorie;

e) cure balneoclimaterice.

Toate aceste servicii medicale sunt acordate de furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate sau unităţile sanitare cu personalitate juridică aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, după caz.

Data ultimei modificari :V, 15 Ian 2021 15:20:07 +0200