Reabilitare şi reconversie profesională

Victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care nu mai poate desfăşura activitatea pentru care s-a calificat, beneficiază de prestațiile și serviciile pentru reabilitare și reconversie profesională, reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de reabilitare şi reconversie profesională preluate de asigurător sunt:

a) cheltuielile privind serviciile medicale şi psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale în vederea reconversiei profesionale;

b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie;

c) plata unei indemnizaţii pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie în condițiile legii.

Cuantumul indemnizaţiei pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie este de 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale.

Pentru a beneficia de prestaţiile şi serviciile de reabilitare şi reconversie profesională persoana asigurată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • are înregistrat, conform prevederilor legale, un accident de muncă sau declarată o boală profesională;
  • nu mai poate desfăşura activitatea pentru care s-a calificat, ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale;
  • nu beneficiază pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate gradul III, acordată potrivit legii;
  • respectă dispoziţiile asiguratorului cu privire la:

a.instituţia la care urmează să se desfăşoare cursul;

b.programul de instruire;

c.modalitatea de absolvire.

Data ultimei modificari :V, 15 Ian 2021 15:22:03 +0200