Pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională

Pensia de invaliditate se stabileşte în conformitate cu prevederile legislaţiei din sistemul public de pensii şi se  acordă, la cerere, persoanelor asigurate care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza unui accident de muncă/boală profesională.

Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate și acordarea pensiei de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă/boală profesională se realizează în conformitate cu procedura stabilită de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.

Începând cu data de la care pensia de invaliditate stabilită conform legii, a cărei cauză a constituit-o accidentul de muncă sau boala profesională devine pensie pentru limită de vârstă, cuantumul pensiei în plată nu se va mai suporta din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale ci din bugetul sistemului de asigurări sociale.

Data ultimei modificari :V, 15 Ian 2021 15:38:31 +0200