Prestații și servicii acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată

Dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se naşte de la data stabilirii raporturilor de asigurare şi încetează odată cu aceste raporturi.

În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, în timpul activităţii profesionale, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se menţine şi ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu.

Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:

a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;

b) reabilitare şi reconversie profesională;

c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;

d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

e) compensaţii pentru atingerea integrităţii;

f) despăgubiri în caz de deces;

g) rambursări de cheltuieli;

h) pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;

i) pensie de urmaș în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.

Prestațiile se acordă pentru cazurile declarate şi înregistrate ca accidente de muncă, începând cu data producerii acestora, iar pentru bolile confirmate ca boli profesionale, de la data declarării acestora, conform prevederilor legale.

Data ultimei modificari :V, 15 Ian 2021 14:58:13 +0200