Pensie de urmaş în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională

Pensia de urmaş se stabileşte în conformitate cu prevederile legislaţiei din sistemul public de pensii şi se acordă, la cerere, copiilor şi/sau soţului supravieţuitor, sau persoanelor îndreptățite în condițiile dreptului comun, dacă decesul persoanei asigurate s-a produs din cauza unui accident de muncă/boală profesională.

Acordarea pensiei de urmaș se realizează cu respectarea condițiilor și procedurii stabilite de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Data ultimei modificari :V, 15 Ian 2021 15:39:49 +0200