Decizii, recomandări ale comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială


Legislație Europeană

Normele privind coordonarea securităţii sociale nu înlocuiesc sistemele naţionale existente cu un sistem unic european. Toate ţările au dreptul de a decide pe cine asigură în baza legislaţiei proprii, ce prestaţii acordă şi în ce condiţii. UE a elaborat norme comune menite să protejeze drepturile de securitate socială de care beneficiază persoanele atunci când se deplasează în statele membre ale Uniunii Europene  şi ale  Spaţiului Economic European.

Data ultimei modificari :J, 19 Sep 2013 16:13:22 +0300