Informații pentru lucrătorii migranți

ADRESĂ DE CORESPONDENŢĂ:

Casa Naţională de Pensii Publice, Direcţia Relaţii Internaţionale, str. Latină nr. 8, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020793.

ADRESĂ DE E-MAIL: dre@cnpp.ro

TELEFON: 0040 21 311 80 47

Program de audiențe telefonice  - Telefon: 021.311.80.47

Luni - Vineri: 1000 - 1200

Audiențele acordate de Direcția Relații Internaționale vizează exclusiv furnizarea de informații de specialitate referitoare la aplicarea prevederilor regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte.

"În atenția companiilor de transport rutier intern și internațional de mărfuri și persoane:

Pot beneficia de documentul portabil A1 toate societățile comerciale de transport rutier intern și internațional care au sediul sau locul de desfășurare a activității în România, pentru situația de pluriactivitate, potrivit art. 13 alin. (1) lit. (b) pct. (i) din Regulamentul (CE) nr. 883/ 2004, cu excepția celor care nu desfășoară activități de transport și pe teritoriul României (încărcări/descărcări/ comenzi transport intern) și în cazul cărora există suspiciuni că sediul acestora reprezintă operațiuni de tip „paravanˮ/„cutie poștalăˮ, ale unor companii stabilite în alte state membre UE/SEE/Elveția, situație în care șoferii respectivelor companii trebuie să fie supuși legislației statului membru în care se află locația cu care companiile în cauză au cele mai strânse raporturi în ceea ce privește desfășurarea unei activități salariate.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) îndeplineşte, pentru România, rolul de instituție competentă în ceea ce privește determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți, cu alte cuvinte determină conform legislației cărui stat trebuie achitate contribuțiile sociale în cazul unui lucrător migrant (asigurări sociale de stat - pentru pensie, pentru accidente de muncă şi boli profesionale, asigurări sociale de sănătate, de şomaj).

Pentru a primi aviz favorabil pentru emiterea documentului portabil A1, societatea de transport rutier nu trebuie să aibă datorii la bugetele de asigurări sociale.

Precizăm faptul că instituția detașării reglementată în Directivele nr. 96/71/CE și 2014/67/UE, acte europene care reglementează condițiile și relațiile de muncă (inclusiv respectarea salariului minim din statele care impun această condiție), nu trebuie confundată cu instituția detașării reglementată la art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/ 2004, instrument juridic supranațional ce vizează domeniul securității sociale (contribuțiile și prestațiile de securitate socială) și în aplicarea căruia se emite documentul portabil A1 ce atestă legislația aplicabilă lucrătorilor migranți."

"Cererea pentru societăți comerciale de transport rutier intern și internațional – pluriactivitate" și "Declarația pe propria răspundere pentru determinarea legislației aplicabile in caz de pluriactivitate" se găsesc la secțiunea "Documentul Portabil A1".

"Casa Națională de Pensii Publice nu percepe taxe pentru emiterea documentului portabil A1."

Data ultimei modificari :J, 04 Apr 2024 12:50:02 +0300