Care sunt categoriile de pensionari care pot cumula pensia cu venituri din alte activitaţi profesionale

PENSIONARII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază, POT CUMULA PENSIA cu venituri realizate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.

 

1.Pensionarii pentru limită de vârstă

                      și

2. Copiii, pensionari de urmaş (cu vârsta până la 16 ani, respectiv 26 de ani - dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii),

 

   POT cumula pensia cu venituri obținute:

 • din ACTIVITĂŢI DEPENDENTE, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora. 
 • din ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.

 

1. Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, precum şi pensionarii de urmaş încadraţi în gradul I sau II de invaliditate;

2. Pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale,

                      și

3. Soţul supravieţuitor, incadrat in gradul I si II de invaliditate,  beneficiar al unei pensii de urmaş,

 

     POT cumula pensia cu  venituri obținute din activităţi INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi DEPENDENTE,  indiferent de nivelul acestora, CU EXCEPȚIA:

 • veniturilor obținute în baza unui contract individual de muncă;
 • veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • veniturilor obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

 

1. Pensia de invaliditate gradul III de invaliditate;       

2. Pensia de urmaș a copilului încadrat în gradul III de invaliditate,    

Pot cumula pensia cu venituri obținute din activități independente astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi DEPENDENTE (dacă nu se depăşește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă) obținute :

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
 

 

Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, cu exceptia celui incadrat in gradul I si II de invaliditate

 POATE cumula pensia cu venituri obținute din activităţi INDEPENDENTE, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, precum și  din activităţi DEPENDENTE (dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat)

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 •  ca urmare a desfășurării unei  activități în funcţii elective sau care este  numit în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi în calitate de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

 

Consilierii locali/județeni pot cumula veniturile obținute din această calitate cu orice categorie de pensie.

 

Data ultimei modificari :Mi, 16 Oct 2019 11:30:02 +0300

În ce situații se suspendă plata pensiei?

În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care:

I.  Pensia anticipată parțială/pensia anticipată se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

 

II. Pensia de invaliditate gradul I sau II

                              și                      

    Pensia de urmaş gradul I sau II de invaliditate,

     se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

 

III. Pensia de invaliditate gradul III

                      și

     Pensia de urmas a copilului încadrat în gradul III de invaliditate,

 

     se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu(funcționar public);
 • de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

!!!  Pentru situațiile de mai sus, non-cumulul acționează atunci când se depăşește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv. Această regulă NU se aplică consilierilor locali/județeni !!!

 

IV. Pensia de urmaș a soţului supravieţuitor încadrat în gradul I sau II de invaliditate se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
 • de persoane care desfășoară activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

 

V. Pensia de urmaș a soțului supraviețuitor -  dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

     Pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului

                      și

    Pensia de urmaș a soţului supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani,

 

     se cumulează cu venituri obținute:

 • în baza unui contract individual de muncă;
 • în baza unui raport de serviciu;
 • de persoane care desfășoară  activități în funcţii elective, cu excepția consilierilor locali/județeni, sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi de membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

!!!  Pentru situațiile de mai sus, non-cumulul acționează dacă veniturile obținute  depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

 

Data ultimei modificari :Mi, 16 Oct 2019 10:28:19 +0300

Când se achită pensiile prin poștă?

În intervalul 1 - 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor.

Data ultimei modificari :J, 20 Sep 2018 11:24:43 +0300

Cât timp se reține pensia la oficiul poștal dacă titularul lipsește din localitate?

Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată.

Data ultimei modificari :J, 20 Sep 2018 11:23:48 +0300

Când se achită pensiile prin cont curent sau cont de card?

Începând cu data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 14:10:21 +0300

Cum se plătesc drepturile de pensie?

În funcţie de opţiunea pensionarului, drepturile de pensie se achită prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie sau al mandatarului, ori în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 14:05:25 +0300

Când se achită drepturile de pensie

Potrivit convenţiilor încheiate de Casa Naţională de Pensii Publice cu instituţiile financiar bancare achitarea drepturilor de pensie prin conturi curente sau conturi de card se face începând cu data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare.  

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 13:57:11 +0300

Când sunt puse în plată drepturile de pensie ?

Pensiile se plătesc de la data acordării, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale,  care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:29:09 +0200