În cât timp și cine achită ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare, prin casieria casei de pensii (de asemenea, se poate opta pentru plata acestei prestatii prin cont bancar)

De:

 • institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului,  respectiv al unui membru de familie al acestuia.

ATENTIE!!! BUCURESTI

In cazul decesului asiguratului sau al membrului de familiei al asiguratului;

 • Depunere acte si plata la CPMB - Calea Vitan, nr.6, Sector 3

In cazul decesului pensionarului sau al membrului de familie al pensionarului.

 • Depunere acte la Casa Locala de Pensii Sector
 • Plata la CPMB - Calea Vitan, nr.6, Sector 3
Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 10:39:25 +0300

Deces în străinătate

Potrivit dispozițiilor legale ajutorul de deces se acordă, pe baza următoarelor documente:  

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

b) certificat de deces (original si copie);

c) act de identitate al solicitantului (original si copie);

d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie).

In situatia in care titularul drepturilor de pensie a decedat in alta tara decat Romania, iar certificatul de deces  a fost emis de autoritatile din statul respectiv, acesta va trebui  inscris/transcris in registrele de stare civila romane.

Asadar, in cazul decesului pensionarului, ajutorul de deces se acorda pe baza documentelor mentionate anterior de catre casa teritoriala de pensii in evidenta careia se afla persoana decedata la data decesului. 

Referitor la „sistarea acordarii pensiei", mandatarul este obligat ca in termen de 15 zile de la deces sa comunice (declare) acest lucru casei teritoriale de pensii iar ulterior sa depuna si certificatul de deces.

Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 10:35:53 +0300

Care sunt documentele necesare achitării sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat?

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:

 • cerere-tip;
 • certificatul de deces, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);
 • certificatul de moştenitor (original şi copie);
 • copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

 

Data ultimei modificari :Mi, 06 Mar 2019 13:41:12 +0200

Cine poate solicita pensia neîncasată din luna decesului pensionarului?

Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se acordă soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, moștenitorilor legali și/sau, după caz, celorlalți moștenitori testamentari, în condițiile dreptului comun.

Data ultimei modificari :Ma, 27 Iun 2017 15:25:10 +0300

De ce acte am nevoie pentru a obţine ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).
Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:20:20 +0200

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

    a) soţul supravieţuitor;

    b) copilul;

    c) părintele;

    d) tutorele;

    e) curatorul;

    f) oricare altă persoană.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:19:06 +0200