Cum se calculează punctajul în situația persoanelor care au aderat la un fond de pensii administrat privat?

În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condițiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre contribuția datorată la sistemul public de pensii și contribuția prevazută de lege pentru condiții normale de lucru.

Valoarea indicelui de corecție este:

2008, ianuarie - noiembrie: 0.93103

2008, decembrie: 0.92727

2009, ianuarie: 0.92857

2009, februarie, decembrie: 0.93610

2010: 0.92013

2011:0.90415

2012: 0.88818

2013: 0.87220

2014: 0.85623

2015: 0.8099

2016: 0.80608

2017: 0.80608

2018: 0.85000

2019: 0.85000

2020: 0.85000

2021: 0.85000

2022 - 0.85000

2023 - 0.85000

2024 - 0.81000

 

Data ultimei modificari :Ma, 27 Feb 2024 11:28:50 +0200

Ce document conține elementele utilizate la calculul pensiei?

Persoanele interesate pot solicita caselor teritoriale de pensii - prin email – transmiterea buletinului de calcul și a anexelor care conțin informațiile cu privire la stabilirea dreptului de pensie (date privitoare la activitatea în muncă).

Data ultimei modificari :Mi, 19 Mai 2021 11:31:03 +0300

Cum se calculează cuantumul pensiei?

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

Data ultimei modificari :J, 30 Mar 2017 16:26:39 +0300

Cum se calculează punctajul mediu anual?

Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.

Numărul de puncte realizat în fiecare lună se însumează, iar prin împărţirea la 12 rezulta punctajul anual al asiguratului în anul respectiv.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică.

Data ultimei modificari :Ma, 28 Feb 2017 15:29:50 +0200