De unde pot obține adeverințe care să ateste vechimea în muncă?

De unde pot obține adeverințe care să ateste vechimea în muncă? Adeverinţele care atestă vechimea în muncă sunt eliberate de foştii angajatori, unităţile succesoare sau Direcţiile...

Când se achită pensiile prin cont curent sau cont de card?

Când se achită pensiile prin cont curent sau cont de card? Începând cu data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare .  ...

Cum se plătesc drepturile de pensie?

Cum se plătesc drepturile de pensie? În funcţie de opţiunea pensionarului, drepturile de pensie se achită prin mandat poştal,  la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie...

Când se achită drepturile de pensie

Când se achită drepturile de pensie Potrivit convenţiilor încheiate de Casa Naţională de Pensii Publice cu instituţiile financiar bancare achitarea drepturilor de pensie prin conturi...

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie?

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie? Dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi...

Cum se poate transfera o pensie în străinătate?

Cum se poate transfera o pensie în străinătate? Procedura de transfer a drepturilor de pensie in strainatate presupune următoarele:   1. deschiderea unui cont la orice bancă...

Cum se realizează plata pensiilor în străinătate?

Cum se realizează plata pensiilor în străinătate? Începând cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliți in străinătate pot primi pensia pe teritoriul...

Ce se întâmplă în situaţia statelor cu care România nu are încheiat acord/convenţie de securitate sociala?

Ce se întâmplă în situaţia statelor cu care România nu are încheiat acord/convenţie de securitate sociala? Pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din...

Care sunt statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate sociala?

Care sunt statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate sociala? Regatul Maroc în baza Decretului nr.215/26.06.1984 pentru ratificarea unor...

Condiţii de acordare a pensiei:

Condiţii de acordare a pensiei: cererea de pensie, insoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt...

Care sunt statele cu care România are incheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare?

Care sunt statele cu care România are incheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare? Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel. Data...

Care sunt actele necesare pentru înscrierea la pensie în cazul persoanele care locuiesc pe teritoriul unui stat membru?

Care sunt actele necesare pentru înscrierea la pensie în cazul persoanele care locuiesc pe teritoriul unui stat membru?  Actele necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită...

Unde se depun cererile pentru pensie comunitară?

Unde se depun cererile pentru pensie comunitară?  Pentru stabilirea drepturilor de pensie   pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate și de...

Ce ţări vizează regulamentele europene?

Ce ţări vizează regulamentele europene?  Regulamentele vizează cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spațiului Economic European, după cum urmează: · Austria;...

De când pot beneficia de pensie comunitară?

De când pot beneficia de pensie comunitară?  Începând cu data de 01.01.2007, data aderării la Uniunea Europeană, România aplică prevederile regulamentelor comunitare in domeniul...

Care este durata unui bilet de tratament balnear?

Care este durata unui bilet de tratament balnear? Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.  Data ultimei modificari...

Care este ordinea în care se acordă biletele de tratament?

Care este ordinea în care se acordă biletele de tratament?  Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare...

Câte bilete de tratament se pot obţine în cursul unui an?

Câte bilete de tratament se pot obţine în cursul unui an? În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă...
Showing 21 - 40 of 122 results.
Items per Page 20
of 7