Se mai rețin contribuții de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din pensii?

Se mai rețin contribuții de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din pensii? Persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări...

Când se achită pensiile prin cont curent sau cont de card?

Când se achită pensiile prin cont curent sau cont de card? În data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13 a fiecărei luni.   Data ultimei modificari :Ma, 18...

Care este valoarea indicelui de corecție?

Care este valoarea indicelui de corecție? Evoluția indicelui de corecție Anul Indice de corecție 2011 1,12 2012 1,17 ...

Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit?

Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit? a) pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale conform art....

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament?

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament? Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune la sediul casei...

Cum pot fi anulate biletele de tratament?

Cum pot fi anulate biletele de tratament?   Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii: a) atunci când titularul nu se...

Cine mă poate informa cu privire la poprirea instituită pe drepturile de pensie?

Cine mă poate informa cu privire la poprirea instituită pe drepturile de pensie? Detalii cu privire la acest aspect sunt furnizate de către casa de pensii. Data ultimei...

Cum pot obține dovada că nu beneficiez de pensie sau că nu sunt asigurat în România (negație)?

Cum pot obține dovada că nu beneficiez de pensie sau că nu sunt asigurat în România (negație)? Negația este eliberată de către casele județene de pensii sau CNPP, la cererea persoanei. ...

Ce este procura specială și ce trebuie să conțină?

Ce este procura specială și ce trebuie să conțină? Procura speciala este un document pe baza caruia, printre altele, o alta persoana poate ridica pensia in numele titularului acelui...

Ce beneficii au persoanele care au lucrat în grupe superioare de muncă, respectiv condiții deosebite/speciale de muncă?

Ce beneficii au persoanele care au lucrat în grupe superioare de muncă, respectiv condiții deosebite/speciale de muncă? Potrivit prevederilor legale in vigoare incepand cu data de 17...

Plata drepturilor de pensie în cont bancar

Plata drepturilor de pensie în cont bancar În vederea încasării pensiilor prin cont curent personal, pensionarii se adresează direct instituțiilor financiar-bancare, solicitând...

Cum se calculează punctajul în situația persoanelor care au aderat la un fond de pensii administrat privat?

Cum se calculează punctajul în situația persoanelor care au aderat la un fond de pensii administrat privat? În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat...

Ce document conține elementele utilizate la calculul pensiei?

Ce document conține elementele utilizate la calculul pensiei? Persoanele interesate pot solicita caselor teritoriale de pensii - prin email – transmiterea buletinului de calcul și a...

Cum pot face dovada stagiului de cotizare?

Cum pot face dovada stagiului de cotizare? Până la data de 1 aprilie 2001, dovada realizării stagiului de cotizare se face cu carnetul de muncă, iar după această dată, acesta rezultă...

Cum pot obține certificatele de stagiu de cotizare ?

Cum pot obține certificatele de stagiu de cotizare ? Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraților sistemului public de pensii, de către casele teritoriale de pensii. ...

Cum îmi pot completa stagiul de cotizare?

Cum îmi pot completa stagiul de cotizare? Contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea...

În cât timp și cine achită ajutorul de deces?

În cât timp și cine achită ajutorul de deces? Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare, prin casieria casei de pensii (d e asemenea, se poate opta...

Deces în străinătate

Deces în străinătate Potrivit dispozițiilor legale ajutorul de deces se acordă, pe baza următoarelor documente:   a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces; b)...

Cât este contribuţia de asigurări sociale pentru contractul de asigurare?

Cât este contribuţia de asigurări sociale pentru contractul de asigurare? 2017 Cota de contributie este de 26,3% din venitul asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul...
Showing 1 - 20 of 136 results.
Items per Page 20
of 7