Pensii de serviciu

 

Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

Drepturi:

- Pensie de serviciu -  în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării;

- Pensie de invaliditate – în cuantumul de 80% din pensia de serviciu (64% din baza de calcul);

- Pensie de urmaș - în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susţinătorul, actualizată, după caz.

 

Categorii de beneficiari:

- judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.

Condiții de acordare a pensiei de serviciu:

a) - calitatea enumerată la categorii de beneficiari;

    - vechime de cel puțin 25 de ani în funcțiile:

judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Curtea Constituţională, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult,

b) - calitatea enumerată la categorii de beneficiari:

    - vârsta de 60 de ani;

    - vechime de cel puțin 20 de ani doar în funcțiile: 

judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor;

c) - la data depunerii cererii de pensionare au o altă ocupaţie;

-  au vârsta de 60 de ani împlinită;

-  au o vechime de cel puţin 25 de ani doar în funcțiile: judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.

 

 

Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările și completările ulterioare

 

Drepturi:

- Pensie de serviciu - în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe (Departamentul de Comerț Exterior) înainte de data pensionării;

- Pensie de urmaș - în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.

 

Categorii de beneficiari:

-Membrii Corpului diplomatic şi consular al României în Ministerul Afacerilor Externe, precum și personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice;

- Membrii Corpului diplomatic şi consular al României din  Departamentul de Comerţ Exterior.

Condiții de acordare a pensiei de serviciu:

a)Personalul din Ministerul Afacerilor Externe (Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, precum și personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice)

 -calitatea menționată la categorii de beneficiari;

 -vârsta de 60 de ani  și o vechime între 12-15 ani în M.A.E.

b) personalul din Departamentul de Comerț Exterior

- vârsta de 60 de ani  și o vechime între 12-15 ani în Departamentul de Comerț Exterior din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare.

 

 

Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările și completările ulterioare

 

Drepturi:

- Pensie de serviciu/pensie de invaliditate – în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare;

- Pensie de urmaș - în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul de pensii publice, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu a titularului aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în condiţiile prezentei legi, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia stabilită sau cuvenită în sistemul de pensii publice.

 

Categorii de beneficiari:

a) - piloţi,

    - piloţi instructori avioane de la Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă;

    - însoţitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină;

    - paraşutişti şi personalul de inspecţie în zbor.

b) - navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord naviganţi;

    - operatori radionaviganţi;

    - ingineri de recepţie şi control aeronave şi ingineri de recepţie şi control mijloace PNA-TC.

Condiții de acordare a pensiei de serviciu:

a) pentru persoanele prevăzute la categorii de beneficiari la lit a): vârsta de 50 de ani și vechime în activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist între 10 - 20 ani.

b) pentru persoanele prevăzute la categorii de beneficiari la lit b): vârsta de 52 de ani și  vechime în activitate ca personal aeronautic civil navigant între 10 - 25 ani.

c)  pentru persoanele prevăzute la categorii de beneficiari la lit. a)  și la lit. b), care îşi pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, unei boli profesionale sau unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, fără a se ţine cont de vârsta şi vechimea în muncă ale acestuia.

 

 

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare

 

Drepturi:

-Pensie de serviciu – în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare;

- Pensie de urmaș - în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.

 

Categorii de beneficiari:

- personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea,

- personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică,

- tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor,

- executorii judecătoreşti, pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti.

Condiții de acordare a pensiei de serviciu:

 -calitatea menționată la categorii de beneficiari,

 -vârsta de 60 de ani,

 -vechimea în specialitate între 20-25 ani.

 

 

Legea  nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Drepturi:

- Pensie de serviciu – în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării. Pensia acordată nu poate depăşi nivelul salariului de bază brut, inclusiv sporurile, precum şi indemnizaţia de conducere şi salariul de merit din ultimele 12 luni anterioare datei pensionării, al funcţiei deţinute sau al funcţiei asimilate, după caz;

- Pensie de urmaș - în condiţiile art. 83-92 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Categorii de beneficiari:

- funcţionarii publici parlamentari din structurile de specialitate ale Parlamentului;

- personalului din cadrul Parlamentului, care desfăşoară activităţi administrative, de gospodărire, investiţii, întreţinere-reparaţii şi de deservire, pentru care încadrarea în muncă se face prin contract individual de muncă, potrivit Codului muncii,

- funcţionarii publici din cadrul Consiliului Legislativ şi membrii acestuia,

- personalului Curţii Constituţionale asimilat, celui cu funcţii similare din structurile Parlamentului.

Condiții de acordare a pensiei de serviciu:

 -calitatea menționată la categorii de beneficiari,

 - vârsta de pensionare  prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (dar nu mai devreme de 60 de ani), stagiu de cotizare de 30 de ani din care în structurile Parlamentului între 4-14 ani.

 

 

Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 

Drepturi:

- Pensie de serviciu pentru:

  • calitatea de auditor public extern – în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare realizate, cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare;
  • calitatea de consilier de conturi - cuantumul prevăzut de lege pentru magistraţi (80% din venitul din luna anterioară pensionării);

- Pensie de urmaș - în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul titularul la data decesului, actualizată, după caz.

Categorii de beneficiari:

- auditor public extern

- consilier de conturi.

Condiții de acordare a pensiei de serviciu în cazul auditorilor publici externi:

- calitatea menționată la categorii de beneficiari,

- vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

- 15 ani de stagiu de cotizare,

- vechimea în specialitate între 4-14 ani.

Condiții de acordare a pensiei de serviciu în cazul consilierilor de conturi:

- condiții pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public;

- mandat complet sau cel putin ½ de mandat.

Acte necesare stabilirii pensiilor de serviciu:

- documentele necesare înscrierii la pensie, prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare;

- Adeverinţa-tip cu elementele necesare stabiliriii pensiei de serviciu, eliberată de angajator, după caz.

Cererea de înscriere la pensie, însoţită de documentaţia de pensionare, va fi depusă la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana îndreptăţită.

Potrivit O.U.G. nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 216/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 94/1992,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi mai mare decât media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.

 

Data ultimei modificari :L, 12 Iun 2023 10:41:58 +0300