Descărcare documente

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007 Data intrarii in vigoare : 29 mai 2007


LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007 Data intrarii in vigoare : 2 august 2007


LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (actualizată) privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011 Forma actualizata valabila la data de : 16 ianuarie 2017 Prezenta forma actualizata este valabila de la 22 decembrie 2016 pana la 31 ianuarie 2017


LEGE nr. 2 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017 Data intrarii in vigoare : 15 ianuarie 2017


LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017 Data intrarii in vigoare : 1 februarie 2017


LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016 Data intrarii in vigoare : 27 octombrie 2016


LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016 Data intrarii in vigoare : 12 noiembrie 2016


LEGE nr. 155 din 15 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016 Data intrarii in vigoare : 23 iulie 2016


LEGE nr. 142 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016 Data intrarii in vigoare : 17 iulie 2016


LEGE nr. 340 din 18 decembrie 2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 19 decembrie 2015 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2016


LEGE nr. 339 din 18 decembrie 2015 a bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 19 decembrie 2015 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2016


LEGE nr. 192 din 7 iulie 2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2015 Data intrarii in vigoare : 10 iulie 2015


LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015 Data intrarii in vigoare : 21 august 2015


LEGE nr. 215 din 21 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015 Data intrarii in vigoare : 21 august 2015


LEGE nr. 130 din 3 iunie 2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015 Data intrarii in vigoare : 25 iulie 2015


LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015 Data intrarii in vigoare : 1 iulie 2015


LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015 Data intrarii in vigoare : 22 mai 2015


LEGE nr. 130 din 3 iunie 2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015 Data intrarii in vigoare : 25 iulie 2015


LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015 Data intrarii in vigoare : 25 iunie 2015


LEGE nr. 187 din 29 decembrie 2014 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 30 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 2 ianuarie 2015