Descărcare documente

LEGE nr. 215 din 21 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015 Data intrarii in vigoare : 21 august 2015


LEGE nr. 192 din 7 iulie 2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2015 Data intrarii in vigoare : 10 iulie 2015


LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015 Data intrarii in vigoare : 25 iunie 2015


LEGE nr. 130 din 3 iunie 2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015 Data intrarii in vigoare : 25 iulie 2015


LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015 Data intrarii in vigoare : 22 mai 2015


LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015 Data intrarii in vigoare : 1 iulie 2015


privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii


Pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice


Privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale


Pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat L78/07.04.2005 (M. O. nr. 301 din 11 aprilie 2005)


Pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005 L76/07.04.2005 MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005


Privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale L57/21.03.2005 (M. O. nr. 257 din 28 martie 2005)


Privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale


Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale


Legea pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat


Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare


Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003


Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002


LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007 Data intrarii in vigoare : 29 mai 2007


LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007 Data intrarii in vigoare : 2 august 2007