Descărcare documente

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2015


HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 11 decembrie 2014


HOTĂRÂRE nr.51 din 29 ianuarie 2014 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice


HOTĂRÂRE nr. 118 din 6 martie 2012 (actualizată) privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 9 martie 2012 Data intrarii in vigoare : 9 martie 2012


Hotărârea de Guvern nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. EMITENT: Guvernul României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 28.03.2011


Hotărârea nr. 1456/25.11.2009 pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001


Hotărârea nr. 1.413 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008


Hotărârea nr. 36 din 16 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008


HOTĂRÂRE nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 (actualizată) privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 13 noiembrie 2007 Data intrarii in vigoare : 12 ianuarie 2008


privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari


privind indexarea indemnizației acordate în baza Legii nr. 309/2002


privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari


Hotărârea nr. 1768 din 22 decembrie 2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001


Privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat


Privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat


Privind validarea alegerii președintelui Consiliului Economic și Social H.G. nr. 22/27.04.2005 (M.O. nr. 367 din 29 aprilie 2005)


Pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 HG105/24.02.2005 (M. O. nr. 174 din 28 februarie 2005)


Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare H.G. nr. 50/13.01.2005 (M.O. nr. 71 din 20 ianuarie 2005)


Privind redistribuirea de posturi în vederea desfășurării activității de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum și a activității privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale H.G. nr. 86/10.02.2005 (M. O. nr. 131 din 11 februarie 2005)


Arată 1 - 20 din 65 rezultate.
Elemente pe pagina 20
din 4