Descărcare documente

Hotărârea nr. 437/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României În vigoare de la 30 aprilie 2024 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 30 aprilie 2024. Formă aplicabilă la zi, 15 mai 2024.


Hotărâre privind plata în avans a pensiilor și a altor drepturi prevăzute de legi speciale, aferente lunii mai 2024, din bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetul de stat Pulicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 389/25.IV.2024


Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, din 28.02.2024 Parte integrantă din Hotărâre 181/2024 În vigoare de la 01 martie 2024 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 01 martie 2024. Formă aplicabilă la zi, 04 martie 2024.


Hotărârea nr. 51/2024 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2024, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice În vigoare de la 29 ianuarie 2024 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 29 ianuarie 2024. Formă aplicabilă la zi, 01 februarie 2024.


Hotărârea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată În vigoare de la 28 septembrie 2023 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 28 septembrie 2023. Formă aplicabilă la zi, 18 octombrie 2023.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1243 bis/22.XII.2022 Hotărârea Guvernului nr. 1.542/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1243 din 22 decembrie 2022 și este reprodusă și în acest număr bis.


HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 5 octombrie 2021 Data intrării în vigoare 01-01-2022


HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021 Data intrării în vigoare 13-01-2021


HOTĂRÂRE nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1045 din 10 decembrie 2018 Data intrării în vigoare 10-12-2018


HOTĂRÂRE nr. 44 din 8 februarie 2018 pentru modificarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 13 februarie 2018 Data intrării în vigoare: 13-02-2018


HOTĂRÂRE nr. 82 din 2 martie 2017 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017 Data intrarii in vigoare : 2 martie 2017


HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 8 iulie 2016 Data intrarii in vigoare : 8 iulie 2016


HOTĂRÂRE nr. 954 din 9 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015 Data intrarii in vigoare : 14 decembrie 2015


HOTĂRÂRE nr. 905 din 27 octombrie 2015 pentru indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România


HOTĂRÂRE nr. 706 din 26 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice


HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2015


HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2015


HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 11 decembrie 2014


HOTĂRÂRE nr.51 din 29 ianuarie 2014 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice


HOTĂRÂRE nr. 118 din 6 martie 2012 (actualizată) privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 9 martie 2012 Data intrarii in vigoare : 9 martie 2012


Arată 1 - 20 din 75 rezultate.
Elemente pe pagina 20
din 4