Indemnizația socială pentru pensionari

 

Indemnizaţia socială pentru pensionari

Începând cu data de 1 aprilie 2009, prin OUG nr. 6/februarie 2009, s-a instituit pensia socială minimă garantată, ca măsură de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a standardului de viaţă al populaţiei, acordată pensionarilor sistemului public de pensii, cu domiciliul în România:

  • indiferent de categoria de pensie de care beneficiază (limită de vârstă, invaliditate, urmaşi, pensii anticipate sau anticipate parţiale);
  • indiferent de  data înscrierii la pensie;
  • cuantumul însumat al veniturilor din pensii (atât din sistemul public de pensii, cât și din alte sisteme neintegrate acestuia) și din alte drepturi, stabilite și plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, este sub nivelul stabilit prin lege.

Pensia socială minimă garantată nu reprezenta o categorie nouă/distinctă de pensie, întrucât nu era o prestație de asigurări sociale ci un ajutor cu caracter social.

Pentru a înlătura această confuzie, începând cu data de 3 iulie 2010, sintagma „pensie socială minimă garantata" a fost  înlocuită cu  „indemnizaţie socială pentru pensionari".

Indemnizația socială pentru pensionari, fiind un ajutor cu caracter social,  nu se evidențiază pe deciziile de pensie ca element distinct de calcul, ci este înscrisă doar pe cuponul de pensie ca sumă acordată în  completarea drepturilor de pensie/venituri situate sub plafonul stabilit prin lege.

În anul 2024, nivelul veniturilor care permit acordarea acestei indemnizații este de 1.281 lei.

Indemnizația socială pentru pensionari se determină ca diferență între nivelul acestei indemnizații și cuantumul însumat al veniturilor din pensii (atât din sistemul public de pensii, cât și din alte sisteme neintegrate acestuia) și din alte drepturi, stabilite și plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, fiind suportată din bugetul de stat şi nu din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Data ultimei modificari :Ma, 23 Apr 2024 14:42:21 +0300