Acte normative de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Liberul acces la informațiile de interes public este reglementat de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi de Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Întrebările referitoare la liberul acces la informaţiile de interes public din sfera de activitate a Casei Naţionale de Pensii Publice se pot transmite pe adresa:
Casa Naţională de Pensii Publice - Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice
Adresa: Str. Latină, nr. 8, sector 2, Bucureşti.
E-mail: birou.presa@cnpp.ro;
Responsabil Relații Publice - consilier superior Gabriela Cristea
                                                    - consilier superior Ingrid Sandu

Cerere acreditare

Data ultimei modificari :L, 29 Mai 2023 16:52:36 +0300
Inapoi