Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Procesul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Pe cale de consecință, Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2020 și prevede condițiile de retragere.

Obiectivul Acordului este de a asigura retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniune și Euratom în vederea asigurării unei protecții reciproce pentru cetățenii Uniunii și resortisanții Regatului Unit, precum și pentru membrii de familie ai acestora, în cazul în care aceștia și-au exercitat dreptul la libera circulație și să se asigure că drepturile care le revin în temeiul Acordului sunt executorii și se bazează pe principiul nediscriminării.

Conform prevederilor art. 126 din Acord, este prevăzută o perioadă de tranziție sau de punere în aplicare care începe la data intrării în vigoare a Acordului și se încheie la 31 decembrie 2020 pe parcursul căreia Regatul Unit va respecta, în continuare, acquis-ul european. Pe durata perioadei de tranziție, Marea Britanie nu va participa la mecanismul decizional și nu va mai fi reprezentată în instituțiile UE, dar va păstra  toate drepturile și obligațiile ce revin unui stat membru.

Totodată conform prevederilor art. 132 din  Acord, Comitetul mixt poate adopta, înainte de 1 iulie 2020, o decizie unică de prelungire a perioadei de tranziție cu până la unul sau doi ani.

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice reglementează domeniul coordonării sistemelor de securitate socială în cadrul Titlului III, articolele 30-36.

În perioada de tranziție, în conformitate cu prevederile art. 31 din Acord, în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială sunt aplicabile dispozițiile art. 48 din TFUE,  Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009, deciziile și recomandările Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială enumerate în partea I din anexa I la Acord.

În conformitate cu prevederile Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, instrumentarea cererilor de acordare de drepturi de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale, respectiv de rambursare a costurilor prestațiilor medicale acordate lucrătorilor migranți care au suferit un accident de muncă sau o boală profesională, în relația cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, se va realiza, pe perioada de tranziție (1 februarie - 31 decembrie 2020), cu respectarea prevederilor Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009 și a actelor de interpretare și aplicare adoptate la nivelul Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială.

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Data ultimei modificari :Mi, 10 Feb 2021 13:15:01 +0200