Acordul comercial și de cooperare UE-UK

Uniunea Europeană și Marea Britanie au semnat, în data de 30 decembrie 2020, Acordul Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, care stabilește relația economică și de cooperare între statele Uniunii Europene și Marea Britanie, care va fi aplicat provizoriu, începând cu data de 1 ianuarie 2021. Acordul a fost publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene nr. L 444/14 în data de 31.12.2020.

Acordul conferă drepturi și obligații atât Uniunii Europene, cât și Regatului Unit, cu respectarea deplină a suveranității și a autonomiei părților în materie de reglementare. Acesta este guvernat de un cadru instituțional privind funcționarea și punerea în aplicare a Acordului, precum și de mecanisme obligatorii de soluționare a litigiilor și de asigurare a respectării legii.

 Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit acoperă următoarele domenii: comerțul cu mărfuri și servicii, comerțul digital, proprietatea intelectuală, achizițiile publice, aviația și transportul rutier, energia, pescuitul, coordonarea sistemelor de securitate socială, cooperarea autorităților de aplicare a legii și cooperarea judiciară în materie penală, cooperarea tematică și participarea la programele Uniunii. Acesta este susținut de dispoziții care asigură condiții de concurență echitabile și respectarea drepturilor fundamentale.

 Acordul Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, asigură coordonarea prestațiilor de securitate socială. De asemenea, garantează că unei persoane la un moment dat i se aplică o singură legislație de securitate socială. Astfel se va evita riscul ca o persoană să plătească de două ori contribuțiile de asigurări sociale sau să nu i se aplice nicio legislație de securitate socială într-un anumit moment și, prin urmare, să rămână fără protecție socială.

 Acordul prevede o protecție amplă pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Regatului Unit.

 Majoritatea prestațiilor de securitate socială vor fi coordonate și protejate între UE și Regatul Unit, astfel încât cetățenii să își păstreze drepturile dacă, de exemplu, de la 1 ianuarie 2021:

  • sunt sau vor fi într-o situație transfrontalieră și lucrează sau vor lucra în mai multe țări, una dintre ele fiind Regatul Unit;
  • locuiesc pe teritoriul uneia dintre părți și lucrează pe teritoriul celeilalte;
  • își mută reședința pe teritoriul celeilalte părți;
  • călătoresc între Uniunea Europeană și Regatul Unit în vederea unei șederi temporare.

 Coordonarea în domeniul securității sociale este inclusă în sfera de aplicare a Acordului în Protocolul privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

 Prestațiile în natură pentru accidente de muncă și boli profesionale vor fi, de asemenea, coordonate, astfel încât o persoană care lucrează în afara statului în care este asigurată să poată fi tratată în statul în care lucrează și în care a avut loc accidentul.

 Prevederile referitoare la prestațiilor în natură în caz de accidente de muncă și boli profesionale din Protocol sunt similare celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

 Conform art. SSC.3 lit. (f) din Protocolul  privind coordonarea sistemelor de securitate socială, parte componentă a Acordului  Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte,  se aplică și  prestațiilor în natură în caz de accidente de muncă și boli profesionale.

Prestațiile în caz de accidente de muncă și boli profesionale sunt reglementate în Protocol la TITLUL III: Dispoziții speciale aplicabile diferitelor categorii de prestații, CAPITOLUL 2: prestații în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale la art. SSC.31 - articolul SSC.36 și în „Anexa SSC.7: partea referitoare la punerea în aplicare" la TITLUL III: Dispoziții speciale aplicabile diferitelor categorii de prestații, CAPITOLUL 2: prestații în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale la art. SSCI.27 - SSCI.34.

 Conform articolului SSC.70 alin. (1) și (2) din Protocol, referitor la clauza privind încetarea efectelor juridice  acesta „va înceta să se aplice la cincisprezece ani de la intrarea în vigoare". Cu cel puțin 12 luni înainte de încetarea aplicării Protocolului  oricare dintre părți notifică celeilalte părți dorința sa de a începe negocieri în vederea încheierii unui protocol actualizat.

 Începând cu data de 01.01.2021 instrumentarea cererilor de acordare de drepturi de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale, respectiv de rambursare a costurilor prestațiilor medicale acordate lucrătorilor migranți care au suferit un accident de muncă sau o boală profesională, în relația cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se va realiza:

  • în conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în cazul persoanelor care au fost și/sau se află în continuare într-o situație transfrontalieră între UE/SEE/Elveția și UK înainte de 01.01.2021;
  • în conformitate cu Protocolul privind coordonarea sistemelor de securitate socială, parte componentă a Acordului  Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în cazul cetățenilor statelor membre ale UE și ai Regatului Unit care se află într-o situație transfrontalieră începând cu data de 01.01.2021.

Acord comercial și de cooperare între Uniunea Europeana și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte

Întrebări și răspunsuri: Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit

Data ultimei modificari :Mi, 10 Feb 2021 13:31:22 +0200