Beneficii cont online cnpp.ro Beneficii cont online cnpp.ro

De ce să îmi fac cont?

Contul cnpp.ro este foarte important în relaţia electronică dintre utilizator şi sistemul informatic.

Printre beneficiile unui cont enumerăm:

  • acces complet la serviciile electronice oferite de Casa Naţională de Pensii Publice
  • notificare online cu privire la evenimentele referitoare la propria persoană
  • acces gratuit la informaţii dedicate ţie

Pentru a obţine un cont online trebuie urmată procedura descrisă mai jos.

Data ultimei modificari :L, 16 Sep 2013 14:45:45 +0300

Procedură obținere cont on-line Procedură obținere cont on-line

Procedura de obținere a unui cont online

Pentru crearea unui cont online vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator şi să îşi exprime acordul pentru condiţiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont.

Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii şi salvarea cererii nu este posibilă dacă acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea, iar informațiile completate să nu conțină diacritice

Structura formularului este următoarea :

A. Date de identificare:

Numele şi prenumele
Numele și Prenumele sunt câmpuri care trebuiesc completate în mod obligatoriu de către beneficiar. Sunt acceptate doar caractere alfabetice.
CNP
Codul Numeric Personal - trebuie completat obligatoriu, se introduc 13 caractere numerice, iar formularul va verifica consistenta codului.
Adresa de e-mail
Adresa de e-mail folosită la completarea formularului va constitui de asemenea şi numele de utilizator care va fi utilizat pentru autentificarea ulterioară în cont a beneficiarului.
   Mențiune:
   Pentru persoanele care sunt mandatate/împuternicite să reprezinte beneficiarul – titular al contului (persoană fizică/persoană juridică), în funcţie de condiţiile de reprezentare cuprinse în procură/împuternicire, se va utiliza e-mailul titularului sau, după caz, cel al mandatarului/împuternicitului. Astfel, în situaţia în care titularul desemnează un mandatar/împuternicit doar pentru a îndeplini formalităţile pentru activarea contului şi obţinerea parolei, se va utiliza e-mailul titularului. Pentru cealaltă categorie, cea în care mandatarul/împuternicitul este desemnat şi pentru utilizarea parolei şi efectuarea de operaţiuni în numele titularului, se va utiliza e-mailul mandatarului/împuternicitului.
    
Act de identitate
Se selectează tipul actului de identitate (BI,CI, Paşaport) și se completează toate câmpurile aferente acestuia.
Adresa de domiciliu
Se completează câmpurile specifice.

B. Solicitare drepturi de administrare date pentru alte persoane (asigurați/ angajatori/ beneficiari)

Se introduc datele persoanei fizice/juridice pentru care se doreşte  administrarea:
Tip persoană  
Se alege tipul persoanei (fizică, juridică sau unitate hotelieră).
Nume/Denumire
Se completează numele persoanei sau firmei respective (nume/denumire completă).
CNP sau Cod fiscal
Se completează CNP pentru persoane fizice, CUI pentru persoane juridice ( se completeaza doar partea numerica, fara "RO" ).
Document
Se înscrie documentul justificativ prin care se  solicită acordarea acestui drept (procură, împuternicire legalizată la notariat, etc.).
    Mențiune:
    Pentru persoanele fizice care sunt mandatate să reprezinte persoana juridică, împuternicirea legalizată la notariat va conţine o menţiune referitoare la obligativitatea persoanei împuternicite să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Dată expirare
Data până la care este valabil documentul justificativ.

Se introduce text (Cod CAPTCHA)
Este necesară completarea câmpului text de la finalul cererii cu simbolurile (litere, cifre) apărute în fereastra Introduceţi text . Acest câmp asigură faptul că cererea nu este completată de un sistem automat ci de o persoană. În situaţia în care simbolurile din fereastra Introduceţi text nu sunt lizibile, se acţionează butonul Reîmprospătare, pentru apariţia unui alt text.

Se apasă butonul de finalizare formular
La accesarea butonului  Finalizează si transmite formular se va verifica corectitudinea introducerii datelor (dacă toate campurile obligatorii sunt completate), precum şi consistenţa codului de identificare (CNP/CUI).
Dacă datele sunt corecte se va vizualiza formatul PDF al formularului completat.

Renunţare la creare cerere
La accesarea butonului Renunţă creare cerere se şterg datele completate în formular.

B.1. Referitor la deschiderea conturilor online în Portalul CNPP numai pentru persoanele juridice (angajatori) care solicită eliberarea documentului portabil A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile către beneficiari

  • Operatorul economic care dorește să solicite eliberarea documentului portabil A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile către beneficiari, trebuie să nominalizeze o persoană fizică (delegat) cu rol de administrare a datelor pentru alte persoane juridice (angajatori). Nominalizarea se efectuează prin întocmirea unui document justificativ (cu rol de împuternicire).
  • În situația în care o persoană fizică este desemnată să administreze datele pentru mai multe persoane juridice, este necesar ca aceasta să prezinte câte un document justificativ (cu rol de împuternicire) de la fiecare persoană juridică (angajator) pe care o reprezintă.
  • Formularul de creare cont, împreună cu documentul/documentele justificativ/e menționate anterior vor fi depuse în original la sediul oricărei case teritoriale de pensii.

După finalizarea completării formularului, pentru obţinerea datelor de acces, se va proceda astfel

I. In cazul persoanelor care semneaza olograf:

Se apasă butonul Tiparire formular pentru a putea fi semnat olograf în original, pe hârtie.
După ce s-a tipărit cererea este obligatorie parcurgerea urmatoarelor etape:
• se semnează cererea;
• solicitantul (beneficiarul titular sau, după caz, persoana mandatată) se va prezenta personal cu cererea semnată la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie sau, după caz, cu documentele justificative în original şi copie  pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra  contul.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale  fiind asigurată de instituțiile în cauză.

II. In cazul persoanelor care semnează cu semnatură electronică calificată:

Semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat oferă cel mai ridicat nivel de încredere. Este o semnătură avansată, creată cu un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care folosește un certificat calificat. Este emisă în conformitate cu regulamentul European eIDAS 910/2014, recunoscută în toate țările membre și este emisă de un prestator calificat de servicii de încredere.
Semnătura electronică calificată se poate utiliza pentru semnarea documentelor cu nivel ridicat de risc, cum ar fi contractele de credit, contractele comerciale sau de prestări de servicii, contractele de muncă și actele adiționale la acestea, mandatele de reprezentare, contractele de mediere, facturile fiscale, documentele medicale sau documente în relația persoanelor fizice și a firmelor cu autoritățile publice.
O semnătură calificată apare în Adobe Acrobat Reader ca fiind validă (bifa verde) și conține informații despre verificarea ei față de lista de încredere europeană. Sunt afișate elemente grafice ușor de verificat, care să transmită utilizatorilor nivelul de încredere:
    • bifa verde și textul „Signed and all signatures are valid" (semnat și toate semnăturile sunt valide);
    • este indicată sursa informațiilor folosite pentru validarea semnăturii: „Source of Trust obtained from the European Union Trusted Lists (EUTL)" (încrederea în semnătură este dată de listele sigure ale Uniunii Europene);
    • marca de încredere a Uniunii Europene (lacătul albastru cu steagul UE) și identificarea semnăturii electronice ca fiind calificată.

Se apasă butonul Tiparire formular și se salvează formularul pentru a putea fi semnat electronic.
După ce s-a salvat cererea trebuie parcurse urmatoarele etape:

• se semnează cererea cu semnatură electronică calificată;
• cererea astfel semnată se va transmite pe e-mail la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în copie; constituie exceptie documentele justificative pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra  contul, unde este necesara prezentarea acestora în original şi copie.

C. Aprobare cerere de creare cont
• cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul casei teritoriale de pensii. În acest moment va fi transmis un mesaj de informare pe adresa de e-mail completată în cererea de creare cont, care va înştiinţa utilizatorul despre activarea contului şi posibilitatea setării parolei iniţiale;
• prin accesarea link-ului de Stabilire parola de către solicitant, acesta poate să configureze câmpul de parolă.

ATENȚIE:

Este foarte important ca solicitantul să prezinte o adresa de e-mail validă şi proprie. Adresa de e-mail va fi  numele de utilizator folosit de solicitant pentru conectarea la portal.
 

Fluxul menționat anterior este necesar pentru menținerea integrității datelor personale proprii si pentru respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Acordul utilizării datelor personale este dat prin introducerea datelor personale și semnarea olografă/electronica a acestei cereri.

Data ultimei modificari :Ma, 09 Ian 2024 13:10:56 +0200