Transparenţă

CNPP oferă cetăţenilor liber acces la informaţii de interes public, conform legii Transparenţei Decizionale în Administraţia Publică (Legea nr. 52/2003).
Aceste informaţii pot fi accesate de către cetăţeni în cadrul acestei secţiuni.
Respectarea legii transparenţei contribuie la sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţeni. De asemenea, stabileşte principiile generale referitoare la informarea, consultarea şi participarea activă a cetăţenilor la procesul decizional.

Instituţiile care au obligaţia de a respecta legea transparenţei sunt:

  • ministerele şi agenţiile guvernamentale;
  • autorităţile administrativ autonome;
  • serviciile publice descentralizate ale ministerelor;
  • consiliile judeţene şi locale;
  • primăriile (primarii)
  • şi serviciile publice de interes judeţean şi local.
Data ultimei modificari :V, 20 Sep 2013 13:58:58 +0300