Lista informațiilor de interes public

  • Prelucrări statistice proprii din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

  • Lista societăților comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear, precum și stațiunile în care CNPP deține în proprietate unități de tratament balnear;

  • Lista nominală a contribuabililor la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru obligațiile bugetare pentru care nu mai pot fi exercitate căile de atac prevăzute de lege;

  • Raportul de activitate;

  • Formulare utilizate;

  • Programele informatice pentru completarea declarațiilor nominale lunare a asiguraților și a obligatiilor de plată catre bugetul asigurărilor sociale de stat;

  • Anunțuri pentru organizarea concursurilor pentru angajare;

  • Anunțuri achiziții publice.

Data ultimei modificari :Mi, 18 Sep 2013 16:32:26 +0300