Activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale reprezintă unul din obiectivele sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru menţinerea integrităţii fizice şi psihice a persoanelor asigurate, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi eliminarea sau reducerea riscurilor de accidente de muncă şi boli profesionale.

Asigurătorul sprijină angajatorii în activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Angajaţii nu suportă în nicio situaţie costul măsurilor de prevenire.

Consilierea privind activitatea de prevenire se realizează de către personalul compartimentului accidente de muncă şi boli profesionale din cadrul caselor teritoriale de pensii, iar activitatea de prevenire este orientată cu preponderență către întreprinderile mici și mijlocii, cărora le sunt recomandate măsuri de prevenire.

Personalul specializat din cadrul caselor teritoriale de pensii promoveaza activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul eliminării sau reducerii riscurilor profesionale la locul de muncă.

Informarea angajatorilor asupra rolului sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se realizează prin organizarea de sesiuni de informare la nivelul caselor teritoriale de pensii.

Sesiunile de informare sunt structurate cu informaţii despre prevenire, prestaţiile şi serviciile reglementate de Legea nr. 346/2002, republicată privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi prestațiile în natură acordate lucrătorilor români detașați în baza Regulamentelor Europene privind coordonarea sistemelor de securitate social şi a acordurilor internaţionale aferente domeniului de competenţă.

Data ultimei modificari :J, 28 Ian 2021 11:55:53 +0200