Plata pensiilor

În sistemul public de pensii din România plata pensiei se face lunar, în moneda naţională, personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

În cadrul aceste secţiuni se regăsesc modalităţile de plată ale drepturilor de pensie.

Data ultimei modificari :Mi, 18 Sep 2013 17:31:09 +0300