Descărcare documente

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 Data intrării în vigoare 27-04-2020


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 4 februarie 2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 7 februarie 2020 Data intrării în vigoare 07-02-2020


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 9 ianuarie 2020 Data intrării în vigoare 09-01-2020


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 Data intrării în vigoare 29-12-2018


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 3 decembrie 2018 Data intrării în vigoare 01-01-2019


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 Data intrării în vigoare 23-03-2018


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 Data intrării în vigoare 29-12-2017


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017 Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2018


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017 Data intrarii in vigoare : 16 noiembrie 2017


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2018


pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2017 Data intrarii in vigoare : 24 aprilie 2017


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017 Data intrarii in vigoare : 6 ianuarie 2017


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 Data intrarii in vigoare : 5 ianuarie 2017


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015 Data intrarii in vigoare : 30 aprilie 2015


ORDONANŢĂ nr. 1 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015 Data intrarii in vigoare : 22 ianuarie 2015


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 30 decembrie 2014


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2015


ORDONANŢĂ nr. 9 din 31 iulie 2014 (*actualizată*) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 (actualizată până la data de 20 august 2014*) EMITENT: GUVERNUL


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014 Data intrarii in vigoare : 30 iunie 2014


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013


Showing 1 - 20 of 62 results.
Items per Page 20
of 4