Descărcare documente

Ordinul nr. 356/2024 pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii În vigoare de la 10 mai 2024 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 10 mai 2024. Formă aplicabilă la zi, 15 mai 2024.


Decizia nr. 213/2023 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a sintagmei înscrierea iniţială la pensie din cuprinsul dispoziţiilor art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice În vigoare de la 21 iulie 2023 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 21 iulie 2023.


DECIZIA nr. 670 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "la înscrierea iniţială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire la pensiile pentru limită de vârstă stabilite după 1 ianuarie 2011 şi care au fost transformate din pensii anticipate parţiale stabilite anterior acestei date EMITENT • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1157 din 6 decembrie 2021 Data intrării în vigoare 06-12-2021


ORDIN nr. 487 din 31 mai 2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023 EMITENT • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 18 iunie 2021 Data intrării în vigoare 18-06-2021


DECIZIA nr. 702 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "la înscrierea iniţială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 10 februarie 2020 Data intrării în vigoare 10-02-2020


ORDIN nr. 489 din 8 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii EMITENT • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 26 ianuarie 2018 Data intrării în vigoare 26-01-2018


ORDIN nr. 1.623 din 27 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.073 din 29 octombrie 2014 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.623 din 27 noiembrie 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 3 decembrie 2014


DECIZIE nr. 463 din 17 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014


Norme procedurale interne pentru achizitia publica de servicii de tratament balnear si odihna pentru beneficiarii de bilete de tratament si odihna, eliberate de CNPP


DECIZIA nr. 437 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 noiembrie 2013


DECIZIE nr. 19 din 10 decembrie 2012 privind recursurile în interesul legii, referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 23 ianuarie 2013


DECIZIA nr. 956 din 13 noiembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 şi 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012


Decizia nr. 680 din 26 iunie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 august 2012


Ordin nr. 1.252 din 24 noiembrie 2011 al Președintelui CNPP privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011 Data intrării în vigoare: 5 decembrie 2011


DECIZIE nr. 19 din 17 octombrie 2011 privind recursul în interesul legii, referitor la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 22 noiembrie 2011


ORDIN nr. 1.453 din 2 mai 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 1.453 din 2 mai 2011 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.34 din 4 mai 2011 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 18.769 din 4 mai 2011 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 10.161 din 3 mai 2011 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 9 mai 2011 Data intrarii in vigoare : 9 mai 2011


Showing 1 - 20 of 54 results.
Items per Page 20
of 3