Contribuții obligatorii

În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I.    Persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;

II.    Funcţionarii publici;

III.    Alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

IV.    Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I, II și III;

V.    Persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii;

VI.    Persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Cotele de contribuţii de asigurări sociale și baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii sunt prevăzute în Codul fiscal.


!!!!  Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale, precum şi depunerea sau rectificarea formularelor 212 şi 112, se realizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 

Data ultimei modificari :J, 08 Iun 2023 16:47:59 +0300