Documentul portabil DA1

Începând cu data de 01.05.2010, asigurații înregistrati cu un accident de muncă, respectiv o boală profesională conform prevederilor legale din România, pot solicita CNPP – DGAMBP documentul portabil DA1 în cazul în care se deplasează, au reşedinţa sau şederea temporară într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Documentul DA1, denumit „Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale", permite deţinătorului să beneficieze de prestaţii în natură, acordate în numele şi pe cheltuiala instituţiei competente, de către instituţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară din alt stat membru al UE/SEE şi Elveţia, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urma o aplică.

Documentul DA1 se eliberează de către casa teritorială de pensii pe raza căreia solicitantul își are domiciliul.

Documentul DA1 se eliberează, la cerere, persoanei care a suferit un accident de muncă/boală profesională, la data solicitării este asigurată în sistemul de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale din România, se află sub tratament, dar doreşte să se deplaseze/ să aibă reşedinţa sau şederea temporară într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Pentru eliberarea documentului DA1, solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

- să fie asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din România, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- să figureze înregistrat cu accident de muncă/boală profesională, conform legislaţiei în vigoare din România;

- să se deplaseze, să aibă reşedinţa sau şederea temporară într-un alt stat membru al UE/SEE sau în Elveţia;

- documente medicale care să ateste că diagnosticul avut este ca urmare a accidentului de muncă/bolii profesionale.

Pentru a beneficia de prestaţii în natură într-un stat membru al UE/SEE şi Elveţia, altul decât statul membru în care este asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale, deţinătorul acestui document este obligat să se înregistreze la instituţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară, prin prezentarea documentului DA1 în original.

Data ultimei modificari :J, 28 Ian 2021 11:46:20 +0200