Noutăţi Noutăţi

Conținut cu etichet 2008.

Notă privind salariul minim brut pe ţară utilizat la stabilirea unor obligaţii şi prestaţii sociale

  NOTĂ  privind salariul minim brut pe ţară utilizat la stabilirea unor obligaţii şi prestaţii sociale             ...

Precizări Legea nr. 578/2004

  Ca urmare a intrării în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2008, a dispoziţiilor Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările...

Notă privind contribuţiile datorate Bugetului asigurărilor sociale de stat

  Conform Legii nr. 19/2000, î nainte de adoptarea Legii nr. 250/2007 ,  baza de calcul a contribuţiei de asigurări  sociale era următoarea: - Baza de calcul a...

Precizări Norme OUG nr. 71/2004

  PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU PREVEDERILE PROIECTULUI DE HG PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A ART. 4 DIN OUG NR.71/2004 – COMPENSAREA TICHETELOR CFR NEUTILIZATE ...

Plata pensiilor în străinătate

  Bucureşti, 25 august 2008 Plata pensiilor în străinătate asigurată de către CNPAS şi Citi România 29.000 de beneficiari ai sistemului public de pensii stabiliţi în...

Informații suplimentare procedură de plată modificat de CNPAS

  CINE POATE BENEFICIA DE EXPORTUL PRESTAŢIILOR? Au dreptul la transferul drepturilor de pensie beneficiarii sistemului public de pensii din România care au: 1.locul de şedere...

Precizări OUG nr. 100/2008

INFORMAŢII  REFERITOARE LA SCOPUL ŞI MODUL DE APLICARE A PREVEDERILOR  OUG NR.100/2008  PENTRU COMPLETAREA LEGII NR.19/2000 PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI...

Comunicat referitor la scanarea carnetelor de muncă

  Conform prevederilor Hotărârii nr. 36/16.01.2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la ...

Notă OUG nr. 100/2008

  NOTA Ref: la aplicarea O.U.G nr.100/2008, a Legii nr.218/2008 şi a O.U.G nr.209/2008 I. Primele două acte normative, respectiv O.U.G. nr.100/2008 şi Legea nr.218/2008 îşi propun să...

Actualizare valoare punct pensie

  EVOLUŢIA VALORII PUNCTULUI   în perioada 01.04.2001 – 01.01.2008   ...

Comunicat site angajatori

  INFORMAŢII UTILE ANGAJATORILOR DIN ROMÂNIA REFERITOARE LA SITUAŢIA LUCRĂTORILOR SALARIAŢI SAU ADMINISTRATORILOR CARE PROVIN DIN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Începând cu data...

Filtrare noutăți:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006