Noutăţi Noutăţi

Conținut cu etichet 2006.

Răspunsuri preluare date carnete de muncă

În ceea ce priveste activitatea de preluare a  datelor referitoare la stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, facem urmatoarele precizari:...

Explicații valoare punct 2006

  Potrivit prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, începând cu data de 1 ianuarie 2006 valoarea punctului de pensie se majorează de la valoarea de 295,56...

Declarație MMSSF 17 ianuarie 2006

  Declaratia Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei privind RETRAGEREA OBLIGATIVITATII DEPUNERII LUNARE A DECLARATIEI PE PROPRIA RASPUNDERE   Pentru ca suntem...

Precizări indemnizații creștere copil și concedii medicale 2006

  Începând cu data de 1 ianuarie 2006, indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (reglementată prin Ordonanţa...

Situație evidență carnete de muncă

  DEŢINĂTORI DE CARNETE DE MUNCĂ         Total carnete de muncă pentru angajaţi   pentru şomeri   ...

Precizări bilete de tratament

  PRECIZĂRI PRIVIND  STADIUL REPARTIZĂRII BILETELOR DE TRATAMENT  PENTRU ANUL 2006 Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte...

Preluare date carnete de muncă

1.  Care este scopul acestui program? Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, vechimea în munca...

Comunicat referitor la declarațiile nominale

  Având în vedere: - recentele modificări ale legislaţiei de asigurări sociale, cu implicaţii asupra conţinutului declaraţiilor nominale ce se depun de către angajatori; - perioada...

Evoluția valorii punctului

  EVOLUŢIA VALORII P UNCTULUI în perioada 01.04.2001 – 01.01.2006 LUNA ANUL VALOAREA PUNCTULUI    Aprilie 2001 ...

Calculul punctajului de pensie potrivit legii nr. 19/2000

CALCULUL PUNCTAJULUI DE PENSIE POTRIVIT LEGII NR. 19/2000 PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE, MODIFICATA SI COMPLETATA Potrivit prevederilor Legii nr....

În atenția persoanelor care adresează întrebări la rubrica Forum de pe portalul CNPAS

  Rubrica Forum a paginii de web a CNPAS a fost creată exclusiv pentru a da cetăţenilor posibilitatea de a dezbate diverse teme de interes din domeniul sistemului public de pensii sau...

Comunicat de presă bănci 1 septembrie

  Din consideraţie pentru pensionarii care au conturi curente pentru pensii deschise la SC Banc Post SA , respectiv Casa de Economii şi Consemnaţiuni – CEC S . A sau mandatarii...

Comunicat presă negociere bănci

  Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă următoarele: În temeiul OUG nr.69/13.09.2006 pentru modificarea şi completarea Legii...

Notă județe salariu minim brut pe țară în 2006

  Legislaţia muncii utilizează, în prezent, două noţiuni ale salariului minim şi anume: - salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, reglementat de art. 159 alin.(1) din...

Detalii acord Germania

I. Beneficiari Asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si ai sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din România. ...

Comunicat CNPAS acord Germania

  Având în vedere că există contingente importante de angajaţi români pe teritoriul R.F. Germania, pentru informarea promptă şi corectă a acestora şi a angajatorilor români, Casa Naţională...

Comunicat BP 21.09

  Luând act de solicitările unui număr semnificativ de pensionari de a-şi primi în continuare pensiile prin conturi deschise la Bancpost, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de...

Spor noapte

  În vederea uniformizării modului de lucru privind determinarea punctajului mediu anual utilizat în operaţiunile de stabilire sau recalculare a drepturilor de pensie; Pentru...

Anexa 7 - salarii minime

  SALARIUL MINIM PE TARA Anul Începând cu ziua …….. luna ……… Salariul minim (lei) Actul normativ prin care s-a stabilit ...

Anexa 6 - Salarii medii

  SALARIUL MEDIU ANUAL  ______________________________________________________________          ...
Arată 1 - 20 din 25 rezultate.
Elemente pe pagina 20
din 2

Filtrare noutăți:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006