Noutăţi Noutăţi

« Înapoi

Precizări referitoare la măsurile de protecție socială introduse prin OUG nr. 181/2020

PRECIZĂRI REFERITOARE LA MĂSURILE DE PROTECȚIE SOCIALĂ

INTRODUSE PRIN OUG NR. 181/2020

 

Potrivit prevederilor OUG nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, în baza titlurilor executorii emise de organul fiscal central, organele fiscale locale și casele teritoriale de pensii rămâne suspendată sau nu începe până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv.

Sunt avute în vedere popririle dispuse în baza titlurilor executorii emise/realizate de către:

- organul fiscal central, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetului general consolidat;

- organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetelor locale;

- casele teritoriale de pensii, în vederea recuperării creanțelor bugetare reprezentând debite provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale pentru care s-a luat măsura recuperării prin reținere/compensare;

La data publicării OUG nr.181/2020 prestațiile aferente lunii noiembrie a.c. erau deja comunicate la plată, însă trebuie precizat că sumele reținute în luna noiembrie vor fi restituite odată cu plata drepturilor aferente lunii decembrie 2020.

!! Pentru aplicarea acestei măsuri nu este nevoie de cerere din partea beneficiarilor !!

 

 

DIRECŢIA COMUNICARE ȘI RELAŢII PUBLICE                                              12.11.2020   


Filtrare noutăți:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006