Noutăţi Noutăţi

« Înapoi

Precizări privind stadiul recalculării pensiilor în baza deciziei CCR nr. 702/2019

 

PRECIZĂRI

PRIVIND STADIUL RECALCULĂRII PENSIILOR ÎN BAZA

DECIZIEI NR. 702 DIN 31.10.2019 A CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

REFERITOARE LA INDICELE DE CORECȚIE PREVĂZUT LA ART. 170

DIN LEGEA NR.263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE

 

După cum este cunoscut, casele teritoriale de pensii se află într-un proces continuu de recalculare a diferitelor prestații pe care le gestionează.

O nouă provocare o reprezintă aplicarea prevederilor Deciziei nr.702/2019 a Curții Constituționale a României, care stabilește ca dată de acordare a noilor drepturi data de 10 februarie 2020.

După dezvoltarea necesară a unei noi versiuni informatice de recalculare, care să preia parametrii prevăzuți de Decizia sus-menționată, toate casele teritoriale de pensii au emis și au comunicat la plată astfel de decizii.

Până la acest moment au fost emise aprox. 70% din totalul deciziilor care fac obiectul acestui tip de recalculare, creșterea medie a pensiilor fiind de 135 de lei.  

Reamintim, în acest context, că beneficiari sunt aprox. 300.000 de persoane care au fost înscrise la pensie de invaliditate în temeiul Legii nr.19/2000 și care au îndeplinit, respectiv vor îndeplini condițiile pentru pensia de limită de vârstă în temeiul Legii nr.263/2010.

Valoarea indicelui de corecție care se aplică la punctajul mediu anual, determinat în condițiile art. 95 din Legea nr.263/2010, este cea în vigoare la data la care s-au deschis, respectiv se vor deschide drepturile de pensie pentru limită de vârstă și poate fi vizualizată aici.

                                                                           

      BIROUL DE PRESĂ                                                                                               15.06.2020


Filtrare noutăți:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006