Noutăţi Noutăţi

Ajutorul de deces

Ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:
  • asiguratului;
  • pensionarului;
  • persoanei care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, dacă anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu;
  • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului;
  • unui membru de familie al persoanei aflate în concediu pentru creşterea copilului.
Beneficiari:
 
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului
 
Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
 
    • soţul supravieţuitor;
    • copilul;
    • părintele;
    • tutorele;
    • curatorul;
    • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.
 
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
 
Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.
 
Membru de familie, în sensul legii, poate fi:
 
    • soţul/soţia;
    • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
    • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
 

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

 
Cuantumul ajutorului de deces:
 
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.
 
Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:
 
    • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
    • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
 
Actele  necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:
 
    • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
    • certificat de deces (original şi copie);
    • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
    • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
    • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
    • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
    • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
    • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

    • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale  fiind asigurată de instituțiile în cauză.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT", data, semnătura şi ştampila.

VALOAREA AJUTORULUI DE DECES

ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001

Anul

Luna

Valoarea ajutorului de deces

( lei)

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului

In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

2001

Aprilie

4.500.000

2.250.000

2002

Ianuarie

5.582.000

2.791.000

2003

Ianuarie

6.962.000

3.481.000

2004

Ianuarie

7.682.000

3.841.000

2005

Ianuarie

Iulie

9.400.000

940

4.700.000

470

2006

Ianuarie

1.077

538

2007

Ianuarie

1.270

635

2008

Ianuarie

1.550

775

2009

Ianuarie

1.702

851

2010

Ianuarie

1.836

918

2011

Ianuarie

2.022

1.011

2012

Ianuarie

2.117

1.059

2013

Ianuarie

2.223

1.112

2014

Ianuarie

2.298

1.149

2015

Ianuarie

2.415

1.208

2016

Ianuarie

2.681

1.341

2017

1 Ianuarie-19 Februarie

20 Februarie

2.681

3.131

1.341

1.566

2018

1 Ianuarie – 5 Ianuarie

6 Ianuarie

3.131

4.162

1.566

2.081

2019

1 Ianuarie – 14 martie

15 martie

4.162

5.163

2.081

2.582

2020

1 Ianuarie – 8 ianuarie

9 ianuarie

5.163

5.429

2.582

2.715

2021

1 ianuarie – 11 martie

12 martie

5.429

5.380

2.715

2.690

2022

Ianuarie

6.095

3.048

2023

Ianuarie

6.789

3.395

 

Data ultimei modificari :J, 03 Aug 2023 09:06:46 +0300

Comunicat de presă referitor la plata pensiilor în luna decembrie 2023

28.11.2023   COMUNICAT DE PRESĂ   Referitor la plata pensiilor în luna decembrie 2023 Având în vedere sărbătorile legale din 30 noiembrie, respectiv 1 Decembrie,...

Comunicat referitor la protestele caselor teritoriale de pensii

21.11.2023 COMUNICAT DE PRESĂ   Referitor la protestele funcționarilor din casele teritoriale de pensii Conducerea Casei Naționale de Pensii Publice anunță că înțelege pe...

Comunicat bilete de tratament

11.10.2023   COMUNICAT DE PRESĂ Casa Națională de Pensii Publice, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, pune la dispoziția pensionarilor și asiguraților sistemului...

Mesajul de 1 octombrie al Președintelui CNPP, Daniel Baciu

"Ridurile  ar trebui  să  indice  doar unde au fost odată surâsurile." (Mark Twain) De patru ani am bucuria de a celebra, împreună cu dumneavoastră,...

Precizări referitoare la ajutorul financiar acordat pensionarilor în luna octombrie

27.09.2023 PRECIZĂRI REFERITOARE  LA  AJUTORUL  FINANCIAR  ACORDAT  PENSIONARILOR  ÎN LUNA OCTOMBRIE   Ajutorul financiar reglementat prin...

Comunicat

COMUNICAT   Casa Națională de Pensii Publice , în calitate de beneficiar al Investiției 6 -  Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale aferente componentei...

În atenția elevilor și studenților beneficiari ai unei pensii de urmaș

  În atenția elevilor și studenților beneficiari ai unei pensii de urmaș   A.  Elevii beneficiari ai unei pensii de urmaş , care au împlinit vârsta de  16 ani , au...

Comunicat referitor la unele măsuri adoptate în domeniul pensiilor publice

31.08.2023   COMUNICAT REFERITOR LA UNELE MĂSURI ADOPTATE ÎN DOMENIUL PENSIILOR PUBLICE   Prin Ordonanța de Urgență adoptată, astăzi, Guvernul a reglementat...

Vizita de lucru a delegației Fondului de Protecție Socială de Stat (FPSS) din Republica Azerbaidjan

În perioada 23-25 mai 2023, Casa Națională de Pensii Publice a găzduit vizita de lucru a delegației Fondului de Protecție Socială de Stat (FPSS) din Republica Azerbaidjan. Delegaţia azeră a...

Comunicat bilete de tratament

  19.05.2023 Comunicat de presă   Potrivit legislației aflate în vigoare, acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea...

Anunț de interes public referitor la rata medie a inflației în anul 2021-2022

  Anunț de interes public Având în vedere numeroasele solicitări cu privire la informații statistice referitoare la rata medie a inflației și la creșterea reală a câștigului salarial...

Comunicat bilete tratament balnear 2023

  08.03.2023 Comunicat de presă   Prin Hotărârea de Guvern nr. 172/2023, Guvernul a aprobat un număr maxim de 60.420 de locuri  la tratament balnear care se...

Comunicat referitor la restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

COMUNICAT referitor la restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate   În Monitorul Oficial, Partea I nr.138 din 17 februarie 2023 a fost publicată Ordonanţa de...

Comunicat referitor la efectele Deciziei nr. 650 din 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României

09.01.2023   COMUNICAT REFERITOR LA EFECTELE DECIZIEI NR. 650 DIN 15 DECEMBRIE 2022 A CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI   După cum se cunoaște, deja, în data de 28...

Filtrare noutăți:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006