Noutăţi Noutăţi

Ajutorul de deces

Ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:
 
    • asiguratului;
    • pensionarului;
    • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
 
Beneficiari:
 
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului
 
Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:
 
    • soţul supravieţuitor;
    • copilul;
    • părintele;
    • tutorele;
    • curatorul;
    • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.
 
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
 
Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.
 
Membru de familie, în sensul legii, poate fi:
 
    • soţul/soţia;
    • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
    • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
 

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

 
Cuantumul ajutorului de deces:
 
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.
 
Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:
 
    • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
    • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
 
Actele  necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:
 
    • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
    • certificat de deces (original şi copie);
    • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
    • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
    • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
    • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
    • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
    • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

    • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT", data, semnătura şi ştampila.

VALOAREA AJUTORULUI DE DECES

ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001

Anul

Luna

Valoarea ajutorului de deces

( lei)

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului

In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

2001

Aprilie

4.500.000

2.250.000

2002

Ianuarie

5.582.000

2.791.000

2003

Ianuarie

6.962.000

3.481.000

2004

Ianuarie

7.682.000

3.841.000

2005

Ianuarie

Iulie

9.400.000

940

4.700.000

470

2006

Ianuarie

1.077

538

2007

Ianuarie

1.270

635

2008

Ianuarie

1.550

775

2009

Ianuarie

1.702

851

2010

Ianuarie

1.836

918

2011

Ianuarie

2.022

1.011

2012

Ianuarie

2.117

1.059

2013

Ianuarie

2.223

1.112

2014

Ianuarie

2.298

1.149

2015

Ianuarie

2.415

1.208

2016

Ianuarie

2.681

1.341

2017

1 Ianuarie-19 Februarie

20 Februarie

2.681

3.131

1.341

1.566

2018

1 Ianuarie – 5 Ianuarie

6 Ianuarie

3.131

4.162

1.566

2.081

2019

1 Ianuarie – 14 martie

15 martie

4.162

5.163

2.081

2.582

2020

1 Ianuarie – 8 ianuarie

9 ianuarie

5.163

5.429

2.582

2.715

2021

1 ianuarie – 11 martie

12 martie

5.429

5.380

2.715

2.690

2022

1 ianuarie 2022

6.095

3.048

 

Data ultimei modificari :Ma, 09 Aug 2022 17:09:20 +0300

Precizări referitoare la emiterea documentelor portabile A1

PRECIZĂRI REFERITOARE LA EMITEREA DOCUMENTELOR PORTABILE A1   Începand cu luna iulie 2022, conform Ordinului nr. 384/01.07.2022 al Președintelui Casei Naționale de Pensii...

Informare referitoare la adeverințele prevăzute de Legea 74 din 2022

INFORMARE   În atenția persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.74/2022, intrată în vigoare la data de 03.04.2022. Dovedirea stagiilor de cotizare în condiții...

Comunicat bilete tratament balnear 2022

07.03.2022 Comunicat de presă   Prin Hotărârea de Guvern nr. 304/2022, Guvernul a aprobat un număr maxim de 60.420 de locuri  la tratament balnear care se acordă,...

Comunicat referitor la aplicația care permite transmiterea online a documentului de informare

COMUNICAT În atenția persoanelor care dețin cont în Portalul CNPP și care doresc transmiterea în format electronic a documentului de informare cu privire la plata drepturilor care se...

Precizări referitoare la transmiterea electronică a documentului de informare

În atenția persoanelor care doresc să solicite transmiterea în contul on-line deschis în Portalul CNPP sau pe e-mail, a documentului de informare cu privire la sumele plătite prin...

Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022

Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022    I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de...

Filtrare noutăți:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006