Unde se depun cererile pentru pensie comunitară?

 Pentru stabilirea drepturilor de pensie  pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate și de urmas, persoana indreptatită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.

Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:

- dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;

- dacă solicitantul are domiciliul in România, cererea se depune la casa teritorială de pensi de care aparține cu domiciliul.

          Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Data ultimei modificari :V, 03 Mar 2017 12:04:04 +0200